fredrikkelinnea

fredrikkelinnea juni 7, 2020

I denne ukens blogginnlegg har vi fått i oppgave å skrive om forskjellen på organisk og betalt søk, og hvordan digitale markedsførere tar i bruk disse elementene. De fleste som søker på nett tenker ikke særlig stort over de treffene som kommer opp, men det kommer opp både organiske og betalte søk. De aller fleste […]

fredrikkelinnea mai 31, 2020

Dette blogginnlegget er skrevet i samarbeid med Hanna Stubberud og Annaline Nielsen Dahl. Svært mange store og små bedrifter har ikke definert en digital markedsføringsstrategi. Utviklingen i samfunnet og teknologien har lenge pekt i retning v at bedriftens tilstedeværelse i digitale kanaler er essensielt for å overleve i dagens marked. Så ble verden rammet av […]

fredrikkelinnea mai 24, 2020

Denne uken har vi fått i oppgave å skrive om Growth hacking; hva det er, hvordan det fungerer, og hvorfor det er så kult som det er. Hva er Growth hacking? Sean Ellis er mannen bak begrepet, growth hacking som ble etablert i 2010. Growth hacking er på mange måte svært komplekst; det er et […]

fredrikkelinnea mai 15, 2020

Til denne ukens bloggoppgave har vi fått i oppgave å oversette et engelsk dybdeinnlegg til norsk. Derfor er dette innlegget originalt skrevet av Hiten Shah. Jeg har valgt å oversette dette innlegget fordi jeg synes det, for det første passer veldig bra til den eksamensoppgaven vi jobber med nå for tiden, da det blant annet […]

fredrikkelinnea mai 10, 2020

Dette blogginnlegget er skrevet i samarbeid med Hanna Stubberud og Anneline Dahl Nielsen. Denne uken har vi fått i oppgave å lage ukens blogginnlegg i videoformat. Videoen skulle ta for seg hvordan vi lærer best. Oppgavens premiss er at alle lærer på forskjellige måter og at hvordan vi lærer er svært individuelt. I videoen til […]

fredrikkelinnea mai 5, 2020

OKR er et styringssett brukt av utrolig mange bedrifter. Det er et system for gjennomføring, og gjør det lettere for deg og din bedrift å effektivisere, engasjere, samt motivere dine ansatte til å holde fokus og struktur på de viktigste arbeidsoppgavene, til enhver tid. Det hele handler om å oppnå et felles mål og sikre […]

fredrikkelinnea april 26, 2020

ZOOM Første forelesning i modul 3 er gjennomført og ikke nok med det ble det gjort på den digitale måten, på zoom. Under dagens omstendigheter har jeg vært skeptisk til de nye måtene å gjøre ting på, som for eksempel å ha forelesninger over nett, jeg er tilsynelatende tradisjonell og liker det meste på den […]

fredrikkelinnea mars 19, 2020

Akkurat som de to siste blogginnleggene vil dette også handle om Oatly. Men i dette blogginnlegget skal vi gå nærmere inn på hvordan Oatly benytter seg av sosiale medier, og hvordan man kan bruke sosiale medier til å påvirke holdning og atferdsendring hos målgruppen. Oatly er en veldig moderne og kul(finne et annet ord for […]

fredrikkelinnea mars 19, 2020

I forrige blogginnlegg forklarte vi at vi hadde valg å ta for oss Oatly som en bedrift til eksamens oppgaven i den modulen vi nettopp har vært igjennom. Som nevnt tidligere er Oatly en bedrift som produserer alternativer til forskjellige melkeprodukter, basert på havre. Det ble også nevnt at Oatly har eksistert en god stund […]

fredrikkelinnea mars 5, 2020

Vi er i gang med andre modul av fordypningsemnet “Digital markedsføring”. Modul 2 tar for seg sosiale kommunikasjon med/i et bærekraftsperspektiv, et interessant og engasjerende tema. Vi skal gå i gjennom FN´s bærekraftsmål der vi velger en bedrift eller organisasjon og diskuterer hvilke mål som er aktuelle for bedriften/organisasjonen. Gruppen består av to stk, Anneline […]