Hasa009

Hasa009 mai 4, 2021

I dette blogginnlegget har Karl Philip Lund gitt oss en utfordring med å oversette og forbedre en engelsk artikkel. Jeg har valgt å oversette bloggposten “How to Use Social Media for Small Business: 12 Simple Tips” skrevet av Christina Newberry for Hootsuite Blog. Innholdet i dette blogginnlegget er altså ikke mitt, men min oversettelse. Håper […]

Hasa009 april 18, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg nettbutikken Green Spirit. Jeg skal basert på 10 vurderingskriterier listet opp av Even Ødegård i INEVO vurdere nettbutikken.  Dette er kun min personlige mening basert på det jeg har lært i emnet Digital Markedsføring. Det er ingen fasit.  Om nettbutikken  GreenSpirit er en norsk nettbutikk som ble […]

Hasa009 april 14, 2021

I dette blogginnlegget ble vi utfordret til å gå ut av komfortsonen og lage videoblogg. I denne videoen tar jeg for meg tips til hvordan jeg lærer best. Håper du finner videoen interessant. Hva syns du og hvordan lærer du best? Bilder inkludert i videoen: Photo by airfocus on UnsplashPhoto by Avel Chuklanov on Unsplash

Hasa009 april 12, 2021

Som en del av det å studere får vi hele tiden høre at et godt nettverk er helt nødvendig når det kommer til arbeidslivet. Om ett år er jeg ferdig med en bachelor og flere av oss skal søke seg inn i arbeidslivet. I mange yrker er det ofte få stillinger og noen stillinger blir […]

Hasa009 april 7, 2021

Etter en fin påskeferie og liten pause mellom kursene er vi nå i gang med del 3 av DIG2103. Denne delen av kurset har vi med lektor og operativ markedsassistent (OMA) i INEVO, Karl Philip Lund. I eksamen i dette kurset skal vi, sammen i team, opprette en nettbutikk. Som i alle team og bedrifter […]

Hasa009 mars 13, 2021

I dette innlegget skal jeg prøve å forklare, ved å ta i bruk det Per Espen Stoknes skriver om i kapittel 13 “Bedriften og bærekraft: Den Grønne Trappen”, i kompendiet Bedriften (2019), hvordan Nespresso jobber med grønn vekst og bærekraft på ulike nivåer i virksomheten. Den grønne trappen er en strategisk modell som organisasjoner kan […]

Hasa009 februar 25, 2021

Fra forrige ukes forelesninger snakket vi om bærekraftige forretningsmodeller og den grønne strategitrappa. Cecilie trekker frem tema som konkurransefortrinn og lønnsomhet og hvordan man kan måle effekten av bærekraftige tiltak. Forretningsmodeller er i endring og bærekraft er en av de største trendene vi ser. Vi har vært innom den grønne strategitrappa og hvordan man kan […]

Hasa009 februar 18, 2021

I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Som da nevnt i forrige innlegg ble FNs bærekraftsmål vedtatt i 2015 og er en felles arbeidsplan som er til for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene som vi står overfor innen 2030 og 2050. Bærekraftig utvikling må til for at […]

Hasa009 februar 11, 2021

Vi er i gang med del to av digital markedsføring. Tema i denne delen av kurset er sosial kommunikasjon med et bærekraftig perspektiv som vi har med Cecilie Staude. I denne første uka har Cecilie snakket om hvordan bærekraft har blitt en så viktig del av hvordan næringslivet drives på. Viktige tema som klimakommunikasjon, det […]

Hasa009 februar 2, 2021

Arne Krokan sin del av kurset i Digital Markedsføring er over. Han har introdusert oss for en rekke interessante temaer som kobler sammen teknologi, samfunn og mennesker. Et samspill som i dag er komplisert, men som vi ikke kommer foruten. Teknologi og den digitale hverdagen er med på å endre måten vi lever og arbeider […]