Havard Odinsen Kjok

Havard Odinsen Kjok april 7, 2021

Vi er nå i gang med en ny modul sammen med foreleser Karl Philip Lund. Denne modulen skal dreie seg om temaet e-varehandel hvor vi har fått en oppgave som innebærer å lansere en nettbutikk. Fremover vil jeg fortsette å ta for meg ulike temaer innenfor faget digital markedsføring. Dette innlegget vil handle om systemet […]

Havard Odinsen Kjok mars 16, 2021

At en butikk selger poser som er resirkulerte betyr ikke nødvendigvis at butikken er bærekraftig. Bærekraft er et mer komplekst tema og for at virksomheten skal være bærekraftig er det ofte mange faktorer som må implementeres. I mitt forrige innlegg tok jeg opp markedsføring i kontekst med klima og bærekraft. Jeg understrekte også hvordan bedrifter […]

Havard Odinsen Kjok mars 11, 2021

Dagens innlegg handler om hvilken grad virksomheten Tise har implementert klima og bærekraft i markedsføringen sin. Mitt forrige innlegg handlet også om klima og bærekraft, der gikk jeg dypere inn på hvilke bærekraftsmål som er relevante for Tise. Uansett, klima og bærekraft er viktig for dagens virksomheter som en kollektiv dugnad, men også for kundetilfredshet […]

Havard Odinsen Kjok mars 4, 2021

Nå er vi i gang med en ny modul i dette faget, nemlig sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. Etter å ha tatt for oss digital økonomi i den første modulen, er fokuset nå rettet mot bærekraft og grønn vekst med foreleser Cecilie Staude. I den forbindelse vil dagens innlegg omhandle FNs bærekraftsmål som er de […]

Havard Odinsen Kjok januar 27, 2021

Et søk på google og en like på Facebook kan høres enkelt ut, men det er samtidig mye mer bak de tastetrykkene. Visste du at når du søker på Google er det algoritmer som sørger for at du får opp resultater som er basert på din atferd og data? Dette kalles filterbobler og kan føre […]

Havard Odinsen Kjok januar 22, 2021

Tidligere har jeg skrevet et innlegg som omhandlet temaet digitale plattformer og at de mest verdifulle selskapene i verden er typiske plattformselskap, men hva er årsaken til at det er disse selskapene som vinner? Dagens innlegg skal handle om nettopp dette og jeg skal gå nærmere inn på overnattingstjenesten Airbnb. Kort fortalt er Airbnb en […]

Havard Odinsen Kjok januar 19, 2021

I forrige uke hadde vi to økter med foreleser Arne Krokan, disse øktene omhandlet teknologier som AR,VR og 3D-printing. 3D-printing, også kjent som additiv tilvirkning er en teknologi som fanget min interesse og det vil derfor bli tema i dagens innlegg. Jeg kommer til å beskrive teknologien, deretter diskutere hva denne teknologien har ført til […]

Havard Odinsen Kjok januar 15, 2021

I mitt forrige innlegg fortalte jeg om kunstig intelligens og kom med eksempler på hva dette kan være. Selvflyvende droner, roboter og nyhetsanker var noen av eksemplene med en ting til felles, nemlig kunstig intelligens. Kunstig intelligens er på mange måter bra for samfunnet, men konsekvenser følger også med. Mange vil hevde at menneskene ofte […]

Havard Odinsen Kjok januar 11, 2021

På fredag hadde vi en forelesning hvor Arne Krokan underviste om kunstig intelligens (KI), der fortalte han om hvor utbredt dette er i dagens samfunn og hvordan teknologi skaper både muligheter og utfordringer. I dagens innlegg vil jeg legge fram et referat av hva forelesningen handlet om og til slutt diskutere en interessant artikkel relatert […]

Havard Odinsen Kjok januar 10, 2021

Torsdag denne uken hadde vi vår første økt i faget digital markedsføring og jeg fikk et større innblikk i hvordan dette semesteret kommer til å bli, samtidig ser jeg frem til et spennende og lærerikt semester. Faget er delt inn i fire deler, hvor den første delen omhandler digital økonomi, teknologi, samfunn og mennesker – […]