Idajenssen

Idajenssen april 14, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap. Det er forskjell på fysiske gjøremål og teoretisk forståelse, men fellesnevner er at alt nytt må repeteres x antall ganger og at logikken bak må forstås. For å beste meddele hvordan jeg tilegner meg kunnskap skal jeg ta eksempel med hvordan jeg jobber med […]

Idajenssen april 12, 2021

En mentor kan defineres som både rådgiver og veileder. Ordlyden av definisjonen kan tolkes dit hen at en mentor vil gi råd og tips til hvilke valg du, eller jeg, skal foreta oss. Uansett sammenheng. I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå kurset «First Round – networking basics». Gjennomgåelsen skal inneholde kursoppbygging, tanker underveis og læringsutbytte […]

Idajenssen april 7, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå hva målstyringsverktøyet Objective, Key Results er, og hvordan man kan ta det i bruk hos en virksomhet. Objective, Key Results vil heretter også refereres til som OKR. Bakgrunnen for valget av følgende tema i blogginnlegget er effekten OKR kan bidra med hos en virksomhet, gjennom selvstudier av verktøyet.  Hva […]

Idajenssen mars 17, 2021

Klimakommunikasjon står ovenfor en barriere. Denne barrieren er en hindring for kommunikasjon av klimabudskap, som igjen gjør at forbrukere står igjen som uvitende og dermed uegnet til å ta bærekraftige valg. I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg hvordan det kan skapes en endring mot flere bærekraftige valg som kan bidra til å bedre […]

Idajenssen mars 17, 2021

I dette blogginnlegg skal jeg ta for meg hva bærekraft er, hvordan Vy har implementert bærekraft i sin virksomhet samt hvordan jeg tror bransjen vil se ut om 5-10 år. Bærekraft er et område jeg ikke har hatt mye kjennskap til før nå. Foruten det økte fokuset på miljø. Men bærekraft er mer enn kun miljø. […]

Idajenssen mars 17, 2021

I dette blogginnlegget vil jeg presentere virksomheten vi har valgt å skrive eksamensoppgave om, Vygruppen AS. Vygruppen AS, heretter referert til som Vy ble stiftet 1. desember 1996 da trafikkdelen av Norges Statsbaner skilte seg fra delen for infrastruktur (Nordal, Wisting, 2020). Norges statsbaner endret i 2019 navn til Vy, som vi gjenkjenner de som […]

Idajenssen februar 12, 2021

I denne modulen tar eksamensoppgaven utgangspunkt i en bedrift. I dette blogginnlegget skal jeg derfor bruke vår valgte virksomhet Vy, for så å skrive om hva som kjennetegner deres målgruppe sin kundereise.  For å best besvare hvordan Vy sin målgruppe opplever kundereisen vil det være hensiktsmessig å først definere hva en kundereise er.  Hva er […]

Idajenssen februar 2, 2021

Kurset i digital økonomi som er en del av digital markedsføring nærmer seg slutten. Vi er midtveis i eksamensperioden og dette er siste blogginnlegget fra kurset. Vi studenter, som mange andre, er påvirket av covid-19 situasjonen og dette har vært et annerledes semester med Zoom framfor forelesningssaler. Men, med Arne og Marius sine kunnskaper innen […]

Idajenssen januar 29, 2021

Blokkjeder kan beskrives som en database med innovative karakteristikker. En blokkjede muliggjør at tillitt og sikkerhet ved transaksjoner og informasjonsoverføringer blir erstattet med datakraft. Denne tillitten og sikkerheten er frem til blokkjede-teknologien ivaretatt av en tredjeperson. En blokkjede består av flere «blokker» hvorav hver «blokk» inneholder informasjon som data og da for eksempel transaksjonsinformasjon, blokken […]

Idajenssen januar 26, 2021

I mitt forrige blogginnlegg tok jeg for meg tematikken personalisering, dette er et resultat av hva jeg skal ta for meg i dette blogginnlegget. Filterbobler og ekkokamre er to verktøy for å senke brukerens transaksjonskostnader, ved at vedkommende sine preferanser prioriteres. En kan anse disse verktøyene som et par briller som ser skarpt på det […]