Ismail

Ismail mars 2, 2021

I mitt forrige innlegg skrev jeg om bærekrafts integrasjon i virksomheten Ruter, og hvordan virksomheten vil se ut i fremtiden. Dagens innlegg skal handle om hvilke FNs bærekraftsmål jeg opplever er de mest bransjerelevante for Ruter. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for alle land, og hensikten med denne planen er å utrydde fattigdom, bekjempe […]

Ismail februar 17, 2021

https://www.mynewsdesk.com/no/ruter/events/ruters-nye-maalbilde-kan-baerekraftig-bevegelsesfrihet-bli-den-nye-normalen-97242 I mitt andre innlegg i dette kurset skal jeg ta for meg virksomheten Ruter. Jeg kommer til å skrive om denne virksomheten i flere innlegg fremover med ulike problemstillinger. I dette innlegget skal jeg ta for meg i hvilken grad bærekraft er integrert hos Ruter, og hvordan bransjen vil se ut om 5-10 år […]