mariafure

mariafure januar 25, 2018

Dagens forbrukere blir stadig mer opptatt av hva andre ”liker, kommenterer, deler” og kjøper. Vi er også opptatt av hva andre har skrevet om produkter og tjenester de selv har kjøpt. Dette fører til at vi også kan bli interessert i dette produktet, eller at vi vil anbefale det videre til våre venner. Kanskje vi […]

mariafure januar 12, 2018

Hvordan vil 3D-printing påvirke samfunnet? Vil denne printingen kun være positiv for samfunnet, eller vil mange mennesker komme til å miste jobbene sine? Kunstig intelligens og 3D-printing blir stadig mer brukt, og spiller i dag en stor rolle i samfunnet vårt. Dette henger i tråd med at samfunnet hele tiden er i endring, og blir […]

mariafure januar 4, 2018

I dag var første time i valgfaget digital markedsføring. Jeg har gledet meg veldig til denne dagen. Dette er et fag jeg har store forventninger til, og jeg håper å sitte igjen med masse kunnskap og kompetanse om Digital markedsføring når dette semesteret er over. Jeg er veldig spent på hvordan dette semesteret kommer til […]