mariasibrahim

mariasibrahim januar 19, 2021

Arne Krokan har presentert oss for flere typer muliggjørende teknologier. En av dem er 3D-printing, noe jeg synes er veldig fascinerende. Jeg derfor sett nærmere på denne typen teknologi og hvordan denne utviklingen påvirker oss.   Først, hva er 3D-printing? 3D-printing, også kalt additiv produksjon, er å lage tredimensjonale objekter i fast materiale fra en […]

mariasibrahim januar 14, 2021

Mitt forrige innlegg omhandlet kunstig intelligens og om det er noe vi burde være redde for. I likhet med alt annet, har kunstig intelligens både positive og negative sider. I dette innlegget skal jeg se på noen av de sosiale konsekvensene kunstig intelligens kan gi. Jeg vil først gå innpå hvordan det kan føre til […]

mariasibrahim januar 11, 2021

Kunstig intelligens (KI) er et tema vi hører mer og mer om. Det er et bredt område og man kan gjerne stille seg spørsmålet, hva er egentlig kunstig intelligens? Det kan oppfattes på ulike måter og derfor ha ulike definisjoner. Deloitte definerer kunstig intelligens som “teori og utvikling av datasystemer som er i stand til […]

mariasibrahim januar 9, 2021

Vårsemesteret 2021 er i gang og vi har hatt våre første forelesninger. Dette semesteret er delt inn i fire deler. Første del omhandler digital økonomi og forretningsmodeller ved foreleser Arne Krokan. Innledningsvis har vi vært inne på hvordan teknologi påvirker oss. Jeg synes det er veldig interessant hvordan samspillet mellom teknologi, samfunn og organisasjoner fungerer […]

mariasibrahim januar 6, 2021

Det å være student under korona har vært utfordrende på mange måter. Alt av forelesninger ble digitalt og mange ble permittert fra jobbene sine. Personlig var jeg bare permittert i omtrent to måneder og anser meg selv som heldig i forhold til mange andre.    Jeg husker godt når vi fikk høre om korona-viruset for […]