mariheier

mariheier mai 25, 2021

Google Ads er et fint verktøy å bruke når man skal markedsføre. Dette er et verktøy Google har laget, og her kan man kjøpe seg plassering i søkefeltet på Google når noen søker på relevante søkeord i forhold til bedriften din. Det er veldig enkelt å sette opp en annonse i Google Ads, og det […]

mariheier mai 25, 2021

I 2021 er det viktig for bedrifter å ha muligheten til å markedsføre seg digitalt. Det hjelper ikke mye å markedsføre seg kun via for eksempel papiraviser i dag ettersom at samfunnet har endret seg såpass mye de siste årene. De aller fleste markedsfører seg på nett, og det lønner seg. Ut ifra mine egne […]

mariheier mai 20, 2021

Da vi satt opp bloggen i januar var også et av kravene at vi skulle implementere både Google Tag Manager og Google Analytics, og dette ga ikke mening for meg. Hvorfor skulle vi gjøre det så vanskelig, og hva skulle dette brukes til senere? Vi fikk tidlig beskjed om at Google Analytics var til stor […]

mariheier april 20, 2021

I dagens samfunn har nettbutikker tatt over mye av salgsmarkedet, og det er for mange mye lettere å handle fra nett enn fra en fysiske butikk. Det som også er fint med nettbutikker er at man kan handle fra hele verden. Det er veldig mange bedrifter som har laget seg nettbutikk de siste årene i […]

mariheier april 12, 2021

I et kurs av Paul Pesek snakker han om at det er viktig å skape seg et nettverk for å få jobb. Han sier også at de aller fleste skaffer seg jobber ved å bruke nettverk de har bygget opp (se bilde under). Men hvordan bygger man et nettverk? Dette er en prosess som kan […]

mariheier april 7, 2021

OKR er en metode for å sette opp mål knyttet til et prosjekt, og bygger opp motivasjonen for å nå de satte målene. Dette er en metode som gjør at man felles jobber mot samme mål i hele organisasjonen, og det vil skape et fellesskap internt i organsiasjonen. OKR er en enkel målstyring, og den […]

mariheier mars 17, 2021

Det er ofte lett å tenke at man skal omstille seg i forhold til miljøet, men det er sjeldent man faktisk tar grep i handlingene og utfører dem. For å redde miljøet må man kanskje kvitte seg med noe i hverdagen, og det er ofte lettere sagt enn gjort. Det finnes fem barrierer for klimakommunikasjon […]

mariheier mars 17, 2021

Kommunikasjonsprosessen starter med eksponering og avslutter med atferd, som vist i modellen under. Men når det gjelder planlegging av kommunikasjon så må man snu modellen og starte fra andre siden, fordi man må starte med det man ønsker å oppnå. Planlegging av kommunikasjon er delt opp i seks steg. Bilde hentet fra: https://www.studocu.com/no/document/handelshoyskolen-bi/markedskommunikasjon-30/forelesningsnotater/forelesningsnotater-1-11-hosten-2019/6234068/view Under kan […]

mariheier mars 17, 2021

FN jobber for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene, og dette skal de gjøre innen 2030. For å gjennomføre dette laget FN i 2015 17 bærekraftsmål og 169 delmål som gjelder for alle land. Gjennom disse bærekraftsmålene har FN et mål om å ikke utelate noen, og de som kanskje har minst ressurser […]

mariheier februar 2, 2021

Digital markedsføring del 1 har vært veldig lærerikt for min del, og det var kanskje ikke akkurat dette jeg forventet da jeg valgte dette valgfaget. Jeg var litt usikker på hva jeg gikk til da jeg valgte digital markedsføring, men jeg ser nå at det var ikke noe dumt valg. Så langt har jeg blitt […]