Marius Svendsen

Marius Svendsen mars 2, 2021

Dagens blogginnlegg skal handle om Cecilie Staude forrige forelesning om sosial kommunikasjon. Cecilie snakket en del om bærekraftig markedsstrategi og grønn markedsføring, dette handler for eksempel om at nye virksomheter konkurrerer om oppmerksomheten rundt bærekraftige alternativer med tradisjonelle aktører. I dette innlegget vil jeg få frem fokuset til bedriften i deres markedsføring. Jeg vil i dette innlegget […]

Marius Svendsen februar 19, 2021

I dagens innlegg skal jeg å ta for meg FNs bærekraftsmål og hvilken betydning de har for næringslivet i samfunnet. Jeg vil ta for meg virksomheten Storebrand og hvordan de jobber konkret mot bærekrafts målene. Miljøet på jordkloden er i endring og vi er klar over det, men mange velger å se bort grunnet pengesparing og […]

Marius Svendsen februar 16, 2021

Etter en lengre periode med hvor fokuset har vært på eksamen, har vi startet med på ett nytt kapittel innenfor digital markedsføring. Temaet for del 2 i dette kurset skal lære om sosial kommunikasjon i bærekraftperspektiv og foreleseren som skal ha oss igjennom dette temaet heter Cecilie Staude. Denne uken har vært vårt første møte […]

Marius Svendsen februar 2, 2021

Jeg har nå gjennomført første del av undervisningsåret med Digital markedsføring. Faget har grunnet tingenes tilstand forgått over nett. Dette syntes jeg foreleser Arne Krokan har løst på en glimrende måte. Han har belyst temaer som teknologi, samfunn og organisasjoner på en inspirerende og lærerik måte. Den første delen kom vi godt i gang med […]

Marius Svendsen januar 28, 2021

Blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentlig sektor enormt de kommende årene. I helsesektoren kan det bidra til å øke sikkerheten, personvernet og effektivitet. I offentlig sektor kan det gi langt sikrere IT-systemer. I bransjer hvor økonomiske transaksjoner står i sentrum, vil blokkjeder kunne øke effektiviteten, graden av transparens og samtidig fungere som et effektivt […]

Marius Svendsen januar 26, 2021

På internett i dag er det flere problemer, et av de største problemene er knyttet til utviklingen av filterbobler og ekkokamre. I dette innlegget skal jeg ta for meg hva disse to fenomenene er, samt hvordan de oppstår og forklare litt over hva konsekvensene av dem er med tanke på samfunnsutviklingen. Filterboble og Ekkokammer Filterboble […]

Marius Svendsen januar 22, 2021

Hva er Ruter? Ruter er et offentlig eid selskap som tilbyr kollektivt transport i Norge. De er opptatt av å tilby miljøvennlig kollektivtransport, og kollektivtilbudet som Ruter utgjør er t-bane, buss, trikk og båt.  Ruter har etter mange år på markedet utviklet gode applikasjoner som gjør det lettere for oss brukere, og de jobber stadig […]

Marius Svendsen januar 19, 2021

Forskning på bruk av VR i utdanning og tilrettelegging peker på ulike muligheter, fordeler og utfordringer.  (Bilde er hentet fra – https://www.nrk.no/rogaland/bruker-vr-briller-for-a-stille-sjeldne-diagnoser-1.15288773) Sosiale fungering og virtuell virkelighet Barn og unge med autsimespekterforstyrrelser (ASF) kan oppleve utfordringer med sosialt samspill og kommunikasjon. Å delta i og øve på sosiale situasjoner kan være krevende, da virkeligheten er […]

Marius Svendsen januar 14, 2021

I likhet med forelesning 4 skal dette innlegget handle om kunstig intelligens og hvilke sosiale ringvirkninger dette skaper. Her holdt foreleser Arne Krokan en meget innholdsrik og spennende presentasjon om emnet. Det er gøy å se en den entusiasmen og kunnskapsnivået til Krokan i faget som definitivt smitter over på studentene. Dette inspirerer hvert fall […]

Marius Svendsen januar 11, 2021

Hjelpemiddel eller hemsko? I det tredje innlegget skal jeg ta en titt på kunstig intelligens. Et dette noe vi kan dra nytte av i fremtiden og hva vil skje om den kunstige intelligensen (Artificial Intelligence). utvikler seg for langt? Jeg syntes det er interessant å se på hvor mye som har skjedd innen kunstig intelligens […]