Marius Svendsen

Marius Svendsen januar 26, 2021

På internett i dag er det flere problemer, et av de største problemene er knyttet til utviklingen av filterbobler og ekkokamre. I dette innlegget skal jeg ta for meg hva disse to fenomenene er, samt hvordan de oppstår og forklare litt over hva konsekvensene av dem er med tanke på samfunnsutviklingen. Filterboble og Ekkokammer Filterboble […]

Marius Svendsen januar 22, 2021

Hva er Ruter? Ruter er et offentlig eid selskap som tilbyr kollektivt transport i Norge. De er opptatt av å tilby miljøvennlig kollektivtransport, og kollektivtilbudet som Ruter utgjør er t-bane, buss, trikk og båt.  Ruter har etter mange år på markedet utviklet gode applikasjoner som gjør det lettere for oss brukere, og de jobber stadig […]

Marius Svendsen januar 19, 2021

Forskning på bruk av VR i utdanning og tilrettelegging peker på ulike muligheter, fordeler og utfordringer.  (Bilde er hentet fra – https://www.nrk.no/rogaland/bruker-vr-briller-for-a-stille-sjeldne-diagnoser-1.15288773) Sosiale fungering og virtuell virkelighet Barn og unge med autsimespekterforstyrrelser (ASF) kan oppleve utfordringer med sosialt samspill og kommunikasjon. Å delta i og øve på sosiale situasjoner kan være krevende, da virkeligheten er […]

Marius Svendsen januar 14, 2021

I likhet med forelesning 4 skal dette innlegget handle om kunstig intelligens og hvilke sosiale ringvirkninger dette skaper. Her holdt foreleser Arne Krokan en meget innholdsrik og spennende presentasjon om emnet. Det er gøy å se en den entusiasmen og kunnskapsnivået til Krokan i faget som definitivt smitter over på studentene. Dette inspirerer hvert fall […]

Marius Svendsen januar 11, 2021

Hjelpemiddel eller hemsko? I det tredje innlegget skal jeg ta en titt på kunstig intelligens. Et dette noe vi kan dra nytte av i fremtiden og hva vil skje om den kunstige intelligensen (Artificial Intelligence). utvikler seg for langt? Jeg syntes det er interessant å se på hvor mye som har skjedd innen kunstig intelligens […]

Marius Svendsen januar 10, 2021

Den 7. januar hadde jeg min første forelesning i digital markedsføring. Dette var første smakebit på faget og hva jeg kan forvente oss det neste semesteret. Vår foreleser Arne Krokan holdt en interessant og spennende forelesning som ga forventinger til de neste timene dette halvåret. Jeg har nå også opprettet vår egen faglige blogg og […]

Marius Svendsen januar 6, 2021

Helt siden mars 2020 har store deler av livene våre blitt snudd på hodet. Ting vi alltid har tatt som en selvfølge har nå blitt umulig å gjennomføre grunnet de strenge restriksjonene. Tiden vi nå er inne i er meget usikker, ingen vet riktig hvordan dette året vil bli. En ting kan vi si med […]