mfper

mfper januar 26, 2020

Ekkokammer Ekstremister på alle kanter Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse på en situasjon om meninger og tanker som blir forsterket gjennom repetisjon og mangel på motstand innenfor en begrenset gruppe. Gjennom algoritmer så vil innhold som gjenspeiler dine meninger og tanker oppstå i dine sosiale medier.  Ekkokammer et begrep som er i vinden og […]

mfper januar 19, 2020

I dette blogg innlegget så skal vi ta fatt på hvordan de nye plattformene blir brukt, hvordan det påvirker sine brukere, hvilke grupper som er lettest å påvirke og hvordan påvirkningen kan brukes for å oppnå et bestemt mål. Ofte i form av reklame eller andre måter å promotere seg selv eller andre. Det er […]

mfper januar 15, 2020

Vi begynner dette semesteret rett på sak og ingen somling, det sørger Arne Krokan for med å gi oss det spennende temaet kunstig intelligens som vi skal dele våre tanker om gjennom blogging #DIG2103. Vet du hva kunstig intelligens omhandler? Det kan beskrives som teknologi som brukes i avanserte maskiner slik at de maskinene kan […]

mfper januar 14, 2020

Generasjonsskille Vi befinner oss i dag i en overgangsfase i arbeidslivet, hvor en ny generasjon arbeidstagere som er blitt eksponert for en mer globalisert kultur gjennom enkelte kanaler. Eksempelvis internett og sosiale medier.  Vi har også de som var aktive i arbeidslivet før denne eksponeringen. De vil ha mindre påvirkning fra disse kanalene, og kan […]