patrickhem

patrickhem april 27, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om en mentorrolle og om man bør skaffe seg en mentor eller ikke. Jeg skal ta for meg det via first-round kurset: Network Basic. Kurset begynner med at man bør prøve å finne ut hvem man er når man er en ung student, og skal bygge seg videre. Din […]

patrickhem april 18, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg vurdere en nettbutikk ut i fra 10 vurderingskriterier som jeg kommer tilbake til, som i sin helhet vil gi et komplett bilde på hvordan jeg synes nettbutikken er. «komplett Group AS er nordens største netthandelsaktør med totalt 14 nettbutikker. Konsernet samlet omsetning på 7,3 milliarder i 2015 og har 1,8 […]

patrickhem mars 9, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg se litt på FNs bærekraftsmål og hva som er mest bransjerelevant for virksomheten Tise.  «FNs mål for bærekraftig utvikling er De forente nasjoners felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global […]

patrickhem mars 8, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg se på 6-trinnstrappa og vurdere Tise som virksomhet innenfor denne modellen. Tise som virksomhet er kjent for å ha en kundegruppe som selger og kjøper brukte klær, men også både telefoner og interiør. Som en vidersalgsplattform for klær er Tise gode, og har en stor kundegruppe, med gode muligheter for […]

patrickhem februar 15, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg sirkulær økonomi, og hvordan forskjellige kjente virksomheter kan utnytte dette, og annet det er mulig å utvikle seg i en bærekraftig retning. Bærekraft er et begrep som er vidt, og kan definerer slik: «bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige […]

patrickhem februar 4, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg oppsummere litt av det jeg har lært så langt i dette kurset, nå som første del er ferdig. Jeg skal prøve å skrive litt om hva jeg selv synes var interessant og viktig, men også hva som kan være viktig og spennende for samfunnet videre.  Først og fremst det jeg […]

patrickhem februar 4, 2021

I dette blogginlegget skal jeg skrive litt om kryptovaluta og blokkkjeder. Det jeg da starter med er å forklare litt hva dette er. Kryptovaluta er da i følge wikipedia: «et digitalt aktivum laget for å fungere som et utvekslingsmedium (betalingsmiddel)» dette betyr altså at kryptovaluta ikke er en ekte valuta på samme måte som NOK […]

patrickhem januar 22, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om transaksjonskostnader og knytte dem opp til en plattformtjenesten. Plattformtjenesten jeg velger å ta for meg er ruter, som er en plattform hvor du både kan kjøpe billett til din neste reise med selskapet, eller planlegge en reise. Ruter er et offentlig selskap som er ansvarlig for kollektivtransporten i […]

patrickhem januar 21, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om VR og AR og da for meg en artikkel som handler om dette. Dette er et spennende tema, og en teknologi som vi kan bruke til å gjøre ganske mye med. Hva vi kan bruke dette til skal jeg komme mer innpå etterhvert i innlegget, samtidig som […]

patrickhem januar 17, 2021

I dette blogginnlegget skal jeg drøfte rundt de sosiale konsekvensene av kunstig intelligens. Dette er et veldig spennende tema, og noe som flere kan merke konsekvenser av, som igjen gjør at det er viktig å snakke om det. Vil jobber forsvinne, og vil det komme nye jobber? Et utrolig viktig tema er nettopp dette om […]