permcs

permcs mai 22, 2018

Analytics er en plattform som samler data, kompilerer det og gjør det om til nyttige rapporter. For å «tracke» en nettside må du opprette en Google Analytics konto. Du må også legge inn javasript tracking code på alle sidene du ønsker å «tracke». Hver gang du får besøk, samler koden inn anonym data om brukerens […]

permcs mars 8, 2018

GDPR står for, The General Data Protection Regulation. GDPR er EU’s personvernreform. I og med at Norge har signert EØS avtalen, har de også påtatt seg EU’s regelverk. Baktanken er at ved å skape et felles regelverk i EU vil det bli enklere for virksomheter å følge reglene. Fra mai 2018 vil den nye loven […]

permcs januar 20, 2018

Transaksjonskostnader, nettverkseffekter og increasing returns har en sammenheng! Det første jeg tenker på når jeg hører viral vekst er bakterier. Bakterier i seg selv høres kanskje negativt ut, men hvis du tenker på spredningen alene, i tillegg til at det kan omsettes i penger – det er positivt. Grunnen til at jeg sammenlikner det med […]