sandrastokvold

sandrastokvold april 14, 2021

Velkommen til min første video på denne studenbloggen. Studentene har fått i oppgave om å lage en video av seg selv der vi forteller hvordan vi lærer best. Det å skape video av seg selv er veldig nytt og spennende. Vi går virkelig utenfor vår komfortsone, men en utfordring må man ta på strak arm. […]

sandrastokvold april 7, 2021

Denne måneden skal vi starte opp med et nytt tema med Karl Philip Lund i faget digital markedsføring. Dette tema omfavner e-varehandel som de neste blogginnleggene skal handle om. Første innlegg skal vi nærmere inn på styresettet: OKR med inspirasjon fra vår foreleser Karl Philip sin forklaring av fenomenet, på INEVO sin nettside.  Hvordan har […]

sandrastokvold mars 17, 2021

Dette blir mitt siste innlegg for temaet sosial kommunikasjon med Cecilie Staude. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på hva bærekraft egentlig innebærer. Og har vi nok informasjon og forståelse rundt bærekraft? Med inspirasjon fra forelesning nummer to og fem, med Cecilie Staude. Bærekraft – hva er det? Bærekraft kan være et begrep […]

sandrastokvold mars 15, 2021

I dette blogginnlegget skal vi fortsette med bedriften Bergans. I det nye temaet sosial kommunikasjon med Cecilie Staude har vi lært om de fem barrierer. Disse barrierene går innenfor klimakommunikasjon. Dette blogginnlegget er inspirert av forelesning nummer syv «Barrierer ved klimakommunikasjon» med vår foreleser Cecilie Staude. Og en artikkel fra forskning.no skrevet av Audun Farbrot, […]

sandrastokvold mars 10, 2021

Et nytt tema har startet opp, og vi studenter fortsetter med blogginnlegg. Temaet vi er inne på er sosial kommunikasjon. Et spennende tema som omfavner bærekraft og miljø, som jeg skal nærmere inn på i dette blogginnlegget. Jeg skal ta for meg hvordan Bergans markedsfører seg selv. Og hvordan de fremmer klima og bærekraft i […]

sandrastokvold februar 2, 2021

Dette blir mitt siste innlegg for kategorien digital økonomi og forretningsmodeller. I dette blogginnlegg skal vi oppsummere litt hva vi har lært i første del av kurset, samt konsekvensene for fremtid og samfunnsutviklingen. Ved oppstart av dette kurset var det fortsatt en annerledes hverdag. Korona-situasjonen herjer fortsatt rundt oss så derfor er denne delen av […]

sandrastokvold januar 29, 2021

For å kunne få en forståelse av hva blokkjede er måtte jeg gjennom mange ulike artikler, videoer og nettsider. Fenomenet blokkjede kan være vanskelig for noen å forstå hva det er og hvordan det fungerer. Men jeg skal i dette blogginnlegget prøve å fremstille begrepet på en forståelig måte. Vi skal også innom mine tanker […]