sandrastokvold

sandrastokvold januar 26, 2021

Når internettet ble skapt, kom etterhvert begrepene filterbobler og ekkokamre. I dette blogginnlegget skal jeg komme nærmere på hva disse fenomener er, hvordan de oppstår og deres konsekvenser av dem med tanke på samfunnsutviklingen vår.  Fenomenet Filterbobler er oppdaget og introdusert av Eli Pariser. Boken hans «Filter Bubble» handler om redselen ved konsekvensene av filterboblene. Det er […]

sandrastokvold januar 19, 2021

Vi er fortsatt på temaet digital økonomi og forretningsmodeller med Arne Krokan. Innenfor dette temaet har vi nå hatt om teknologisk konvergens, disrupsjon og additiv produksjon.  I forrige innlegg var vi innom teknologien åpner flere dører enn den lukker, dette skal vi se nærmere på. Additiv produksjon omhandler 3D-print og VR- (virtual reality) og AR- […]

sandrastokvold januar 15, 2021

Velkommen tilbake! Nå blir dette mitt fjerde blogginnlegg. Sist innlegg var vi innom kunstig intelligens, dette innlegget skal handle om de sosiale konsekvenser av den kunstige intelligens. Her skal jeg gå nærmere inn på hva fenomenet Amazon Go er, og hvilke positive og negative konsekvenser denne tjenesten har. Også skal vi innom roboten AV1.  Ved […]

sandrastokvold januar 12, 2021

Velkommen tilbake til mitt tredje blogginnlegg! I dette blogginnlegget skal vi skrive et referat fra sist forelesning. Også skal vi gå nærmere inn hva på kunstig intelligens er. Forelesning 08.januar omhandlet litt mer om den digitale læringen som vi allerede har vært innom og kunstig intelligens med Arne Krokan. I denne forelesningen var Marianne innom […]

sandrastokvold januar 10, 2021

Nå er første uken av digital markedsføring gjennomført. Det vi skal fokusere på den første måneden er digital økonomi og forretningsmodeller. Arne Krokan snakket om temaene plattformer, plattformøkonomi og tillit – som vi kommer nærmere inn på senere. Mens Marianne Hagelia snakket om studieteknikker, og det var et tema som fanget min oppmerksomhet som var […]