siljebolette

siljebolette april 2, 2020

Grønn markedskommunikasjon er et omfattende tema. For å kunne forstå hva det betyr, er det enklere å først får en forklaring på hva markedskommunikasjon er. Markedskommunikasjon er planlegging, sammensetning, gjennomføring og oppfølging av ulike former for kommunikasjon med hensikt for å bidra best mulig til markedsføringens lønnsomhet. Grønn markedskommunikasjon betyr at budskapet tilbyderne fremlegger for […]

siljebolette mars 16, 2020

De siste ukene har nyhetsbildet vært sterkt preget av Koronaviruset, Covid-19. Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærte onsdag 11. mars i en pressekonferanse Korona som pandemi. Skoler og barnehager landet over er stengt som følge av restriksjoner fra regjeringen, og folk blir bedt om å holde seg hjemme. Men hvor stor innvirkning har Koronaviruset for varehandelen slik […]

siljebolette februar 26, 2020

Dagens bruk-og-kast modell gir oss et ressursproblem på to måter: Vi drukner i søppel, men mangler ressurser. Den lineære modellen har fått økt kritikk de siste årene, mest på grunn av forbrukernes økte kunnskap rundt bærekraft og miljø, og den sirkulære forretningsmodeller tar stadig mer over. Den lineære forretningsmodellen kjennetegnes ved at produsenten kun kontrollerer […]

siljebolette februar 16, 2020

I den første forelesningen innenfor bærekraftig markedsføring med Thore Larsgård som foreleser fikk vi en introduksjon i temaet bærekraftig utvikling. Vi hadde blant annet en gjesteforeleser fra FN, Madeleine Solstad som er rådgiver i FN sambandet. Etter endt forelesning ble vi bedt om å skrive et blogginnlegg hvor vi kunne enten velge å skrive om […]