Simen Langseth

Simen Langseth januar 18, 2019

En enkel definisjon av en algoritme er et sett med operasjoner som gir et bestemt resultat. Et hverdagslig eksempel på dette er å lage mat. En følger oppskriften i en bestemt rekkefølge og kommer dermed frem til et bestemt resultat. Algoritmer er noe en ikke tenker så alt for mye på men noe som påvirker […]

Simen Langseth januar 9, 2019

(Bilde er fra Lucélia Ribeiro) Dagens generasjon er i stor grad preget av psykiske lidelser hvor mye skyldes samfunns presset. Alle konkurrerer med alle om å være best og om å prestere best. De vanligste psykiske lidelsene er depresjon og angst. Dem fleste føler i dag at dem må prestere på det høyeste nivået og overgå […]