simen.midtsundstad10@gmail.com

simen.midtsundstad10@gmail.com juni 18, 2020

For aller første gang i livet har jeg laget en egen nettside sammen med min studiekamerat. Vi fikk i oppgave å lage en nettside, som en del av eksamensoppgaven vi fikk. Dette var noe jeg syntes var interessant med en gang. Det er en oppgave som er litt mer praktisk i forhold til andre oppgaver […]

simen.midtsundstad10@gmail.com februar 16, 2020

Tidligere denne uken hadde vi besøk av Madeleine Hesstvedt Solstad fra FN sambandet. Hun fortalte om hvordan de jobber med bærekraftig utvikling. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ifølge FN sine nettsider handler Bærekraftig utvikling om å ta vare på behovene til mennesker som […]