steffengya

steffengya februar 28, 2020

https://medium.com/cgi-norway/hva-er-egentlig-disruptiv-innovasjon-183765b9bc3a Disruptiv er kanskje ikke et ord de fleste av oss kjenner til og hva betyr da grønn disruptiv endring? En setning som kanskje gjør det enda vanskeligere for oss å forstå? Jeg skal i dette innlegget ta deg med i den grønne endringen og gjennom historien vår på innovasjoner.  En disruptiv innovasjon er kjent […]

steffengya februar 26, 2020

Overskriften til dette innlegget er et kjent sitat fra David R. Brower. David var en miljøforkjemper og grunnlegger av flere miljøorganisasjoner. Bildet er hentet fra: https://abhijeetkarmakar.com/general/environment/the-planet-is-not-dying-it-is-already-half-dead Aldri før har bedrifter hatt et større samfunnsansvar enn de har nå, og det vil bare bli større! I løpet av de siste årene har betydningen Corporate Social Responsibility […]

steffengya februar 12, 2020

FN har 17 bærekraftsmål og 169 delmål som skal være en felles global retning for både land, næringsliv og sivilsamfunn. Disse målene omhandler alt fra å utrydde fattigdom og sult til rent vann, fred og rettferdighet.  https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal Grunnen for at man har satt opp disse 17 målene er for å ta vare på de behovene […]