Tallaksen

Tallaksen februar 22, 2021

FNs bærekraftsmål FNs bærekraftsmål er et sett med mål som gjelder for alle verdens land, der formålet blant annet er å bekjempe sosiale, økonomiske og klimautfordringer vi har i verden. Disse målene gjelder dermed for alle land, og aktører, noe som inkluderer næringslivet. Da målene omfatter tre ulike dimensjoner (sosial, økonomisk og klima), vil det […]

Tallaksen februar 17, 2021

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling, blir definert av Kåre Olerud og Andreas Tjernshaugen (2020) på SNL sine nettsider som “en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov”. Dette vil si at dersom en virksomhet ønsker vekst, vil en forutsetning for at dette gjennomføres på en bærekraftig måte at den ikke ødelegger ressurser for […]

Tallaksen februar 9, 2021

Kundereisen En kundereise dreier seg om de opplevelser en forbruker har gjennom at den blir en kunde i en gitt virksomhet. På mange måter kan dette forstås som historien av hvordan en kunde ble en kunde. I et blogginnlegg fra Tur Digital, defineres kundereisen som en prosess, der en person blir en kunde. Gjennom at […]

Tallaksen februar 2, 2021

Digital økonomi Denne delen av kurset har gitt meg kunnskap om den digitale økonomien, som det vil være spennende å videreutvikle over tid. Det har vært spennende å lære om hvordan elementer som nettverkseffekter, increasing returns og lave transaksjonskostnader skaper en såpass dynamisk økonomi (Krokan 2013, 30-31). En av aktørene i markedet som utnytter disse […]

Tallaksen januar 29, 2021

Blokkjeder “En blokkjede er en desentralisert og distribuert digitalt «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner” (SNL.no 2020). Ovennevnte sitat var hentet fra SNL sine nettsider om blokkjeder, i den hensikt å introdusere for et mer komplekst tema. I sin helhet vil blokkjedeteknologi dreie seg om å lagre ulike data […]

Tallaksen januar 26, 2021

Hva filterbobler og ekkokammer er Filterbobler og ekkokammer kommer som et resultat av at ulike digitale plattformer, slik som google, facebook, osv. forsøker å personalisere deres tjenester, slik at den er mer brukervennlig. I grunnen er ikke dette noe negativt, og det vil være hensiktsmessig for enhver tjenesteytende virksomhet å gjøre deres tjeneste mer brukervennlig. […]

Tallaksen januar 21, 2021

Plattformer I et av mine tidligere blogginnlegg ga jeg en introduksjon til temaet digitale plattformer. I korte trekk dreier plattformer seg om å samle aktører på en felles plattform, slik at dette reduserer brukerens transaksjonskostnader. Transaksjonskostnader kan i dette tilfellet være tidsbruken brukeren må investere dersom de ønsker seg et par sko eksempelvis. Transaksjonskostnader er […]

Tallaksen januar 18, 2021

Automatisert produksjon 3D-printing kan på mange måter beskrives som en muliggjørende teknologi. I flere tilfeller ser vi at virksomheter forsøker å gå over til å fullstendig automatisere sin produksjon, slik som selskapet Zume forsøkte å gjøre med sin pizzaproduksjon. I dette tilfellet måtte virksomheten legges ned, da dette trolig ikke var så lønnsomt. Det vil […]

Tallaksen januar 15, 2021

Kunstig intelligens I mitt forrige blogginnlegg, skrev jeg med et formål om å introdusere til kunstig intelligens. I blogginnlegget la jeg tyngden på å sammenligne kunstig intelligens med menneskelig intelligens. Det jeg kom fram til var at kunstige nevrale nett etterlignet vår egen intelligens mest. I dette blogginnlegget vil jeg fortsette denne sammenligningen, men holde […]

Tallaksen januar 12, 2021

Den fjerde industrielle revolusjon Flere revolusjonerende teknologier har vært med på å endre måten vi lever på. Dette har vi ofte kalt for industrielle revolusjoner, da slike endringer ofte har et revolusjonært preg. I de forrige revolusjonene har dette dreid seg om at nye jobber har blitt skapt, eller at eksisterende arbeid har blitt drastisk […]