Vdalvang

Vdalvang april 14, 2021

Jeg og mine tre medstudenter Kristian, Patrick og paolos har i dette videoinnlegget tatt for oss hvordan vi lærer best, samt hvilke studieteknikker som har fungert godt for oss gjennom disse fire semestrene vi snart har vært gjennom.

Vdalvang april 12, 2021

Det å komme seg ut på arbeidsmarkedet etter endt studie er ikke alltid lett. En viktig faktor som flere tidligere studenter har fortalt om er viktigheten av et godt nettverk. For å skrive dette innlegget har jeg gjennomført et kurs fra First Round som omhandler nettverksbygging og hvordan skaffe seg en mentor. Jeg skal i […]

Vdalvang april 7, 2021

Jeg er nå i del tre av faget digital markedsføring. Denne delen handler om E-varehandel og jeg skal i dag skrive om styringssettet OKR. Et problem i de fleste bedrifter i dag er det faktumet at i gjennomsnitt 95% av alle ansatte i bedriften er usikre på bedriftens felles strategi. Spørsmålet er hvordan man skal […]

Vdalvang mars 17, 2021

Jeg skal i dette innlegget ta for meg Per Espen Stoknes sine 5 psykologiske Barrierer som er med på å gjøre det vanskelig for både bedrifter, ledere og privatpersoner å forandre holdninger og handlinger til dagens klimakrise. I følge Stoknes er det disse barrierene som stopper oss fra å redde kloden vår. Distanse Den første […]

Vdalvang mars 17, 2021

På 1900-tallet var den typiske økonomiske veksten grå vekst. Grå vekst vil si at sammen med den økende økonomiske veksten i en bedrift, så øker også den samlede miljøbelastningen. Det er ganske selvforklarende at når en bedrift tjener mer penger, så blir det et større klimaavtrykk gjennom transport, bruk av materialer/ råvarer hvis en ikke […]

Vdalvang mars 16, 2021

Grønn-vekst trappen også kalt 6-trinns-trappa er et strategisk verktøy bedrifter kan benytte seg av for å finne ut hvor i den eksisterende forretningsmodellen bedriften burde forbedre seg for å få en mer bærekraftig forretningsmodell. Verktøyet er en 6-trinns-trapp hvor målet er at vært enkelt trinn er med på å bygge en mer bærekraftig forretningsmodell, som […]

Vdalvang februar 1, 2021

Vi har i den første bolken av kurset lært om digital økonomi. Digital økonomi er et ganske bredt begrep som kort fortalt baserer seg på hvordan digitale plattformer, kryptovaluta og ulik teknologi som kunstig intelligens er med på å digitalisere samfunnet. Semesteret startet brått med at vi med en gang måtte opprette blogg og linke […]

Vdalvang januar 29, 2021

Jeg skal i dette innlegget gå inn på hva blokkjeder er for no, samt hva disse kan og bør brukes til. Hva er blokkjeder? En blokkjede er en digital database som benyttes under transaksjoner for å fjerne en unødvendig tredjepart. Kjeden lagrer dataen i de ulike blokkene og linkes sammen gjennom det som kalles kryptografi. […]

Vdalvang januar 26, 2021

Hva er filterbobler? I følge SNL er en filterboble en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper. Enklere fortalt oppstår en filterboble når en anbefalingsalgoritme sorter informasjonen man søker på ut ifra informasjonen om søkeren. Altså den informasjonen søkeren har «lagt […]

Vdalvang januar 22, 2021

Denne uken har vi blant annet hatt om plattformtjenester, som er tema for dagens innlegg. Jeg skal skrive litt om delingsplattformen Vipps. Vipps startet som en plattform hvor privatpersoner kunne gjøre opp seg i mellom ved å lett overføre penger med sin smarttelefon. Delingsplattform En delingsplattform er en digital tjeneste hvor selger og kjøper av […]