vetlesorensen

vetlesorensen februar 19, 2021

Dette blogginnlegget er inspirert fra torsdagens forelesning med Cecilie Staude innenfor sosial kommunikasjon. Fra forelesningen på torsdag snakket Cecilie mye om bærekraftig markedsstrategi og grønn markedsføring, dette handler for eksempel om at nye virksomheter slåss om oppmerksomheten rundt bærekraftige alternativer med tradisjonelle aktører. I dette innlegget vil jeg få frem hvordan en bedrift har implementert […]

vetlesorensen februar 16, 2021

I dagens innlegg ønsker jeg å ta for meg FNs bærekraftsmål og hvilken betydning de har for næringslivet i samfunnet. Jeg har også planlagt å ta for meg en virksomhet og hvordan den jobber i forhold til målene.  Miljøet på jordkloden er i endring og vi er klar over det, men mange velger å se […]

vetlesorensen februar 12, 2021

Etter en lengre periode med hvor fokuset har vært på eksamen, har vi startet med på ett nytt kapittel innenfor digital markedsføring. Temaet for del 2 i dette kurset skal lære om sosial kommunikasjon i bærekraftperspektiv og foreleseren som skal ha oss igjennom dette temaet heter Cecilie Staude. Denne uken har vært vårt første møte […]

vetlesorensen januar 29, 2021

Temaet i mitt åttende innlegg på denne bloggen, handler om blokkjeder og kryptovaluta. Det eksisterer per i dag mange diskusjoner ute i samfunnet vårt, om hvorfor, og hvorfor ikke, dette temaet burde være en del av vår framtid. Denne diskusjonen skal jeg belyse i dette innlegget. Vi ble introdusert for blockchain (blokkjeder) og kryptovaluta av […]

vetlesorensen januar 26, 2021

I dagens samfunn stammer store deler av nyheter og informasjon som vi mennesker tilegner oss, fra digitale plattformer av ulikt slag. Avanserte algoritmer gjør det i dag mulig å skjermes fra all annen informasjon, enn den som passer nettopp deg som person. Resultatene fra våre søk tilpasses etter informasjonen som allerede finnes om oss, og […]

vetlesorensen januar 22, 2021

Under min 8. forelesning i kurset digital markedsføring, har vi fått i oppgave å skrive et blogginnlegg med hovedfokus på digitale plattformtjenester. I mine tidligere forelesninger har vår foreleser Arne Krokan introdusert oss for ulike plattformer fra dagens samfunn. I oppgaven har jeg valgt å ta for meg forsikringsselskapet Gjensidige som en digital plattform. Jeg […]

vetlesorensen januar 19, 2021

I dette blogginnlegget har jeg fått i oppgave å ta for meg teknologi som kan være relevant i dagens Norge. Derfor har jeg valgt å ta for meg bruken av 3D-print og hvorfor dette er relevant i Norge. Jeg skal også ta for meg hvorfor dette er relevant for ulike bedrifter og hva vi fikk […]

vetlesorensen januar 15, 2021

I vår 3. forelesning i digital markedsføring fikk vi i oppgave å skrive om noen av de sosiale konsekvensene av kunstig intelligens. Innenfor dette temaet fikk vi mulighet til å velge å skrive om hvilke yrker som kommer til å forsvinne, eller om nye jobber som vil dukke opp om maskiner tar over yrker. Eller […]

vetlesorensen januar 12, 2021

Kunstig intelligens er jo noe som eksisterer i stor grad i samfunnet, og som vi blir eksponert for i hverdagen – kanskje uten å egentlig tenke over at det faktisk er kunstig intelligens? I dette innlegget skal jeg ta for meg et tema som muligens er en av nåtidens og fremtidens viktigste verktøy, nemlig kunstig […]