vetlesorensen

vetlesorensen februar 16, 2021

I dagens innlegg ønsker jeg å ta for meg FNs bærekraftsmål og hvilken betydning de har for næringslivet i samfunnet. Jeg har også planlagt å ta for meg en virksomhet og hvordan den jobber i forhold til målene.  Miljøet på jordkloden er i endring og vi er klar over det, men mange velger å se […]

vetlesorensen februar 12, 2021

Etter en lengre periode med hvor fokuset har vært på eksamen, har vi startet med på ett nytt kapittel innenfor digital markedsføring. Temaet for del 2 i dette kurset skal lære om sosial kommunikasjon i bærekraftperspektiv og foreleseren som skal ha oss igjennom dette temaet heter Cecilie Staude. Denne uken har vært vårt første møte […]

vetlesorensen januar 29, 2021

Temaet i mitt åttende innlegg på denne bloggen, handler om blokkjeder og kryptovaluta. Det eksisterer per i dag mange diskusjoner ute i samfunnet vårt, om hvorfor, og hvorfor ikke, dette temaet burde være en del av vår framtid. Denne diskusjonen skal jeg belyse i dette innlegget. Vi ble introdusert for blockchain (blokkjeder) og kryptovaluta av […]

vetlesorensen januar 26, 2021

I dagens samfunn stammer store deler av nyheter og informasjon som vi mennesker tilegner oss, fra digitale plattformer av ulikt slag. Avanserte algoritmer gjør det i dag mulig å skjermes fra all annen informasjon, enn den som passer nettopp deg som person. Resultatene fra våre søk tilpasses etter informasjonen som allerede finnes om oss, og […]

vetlesorensen januar 22, 2021

Under min 8. forelesning i kurset digital markedsføring, har vi fått i oppgave å skrive et blogginnlegg med hovedfokus på digitale plattformtjenester. I mine tidligere forelesninger har vår foreleser Arne Krokan introdusert oss for ulike plattformer fra dagens samfunn. I oppgaven har jeg valgt å ta for meg forsikringsselskapet Gjensidige som en digital plattform. Jeg […]

vetlesorensen januar 19, 2021

I dette blogginnlegget har jeg fått i oppgave å ta for meg teknologi som kan være relevant i dagens Norge. Derfor har jeg valgt å ta for meg bruken av 3D-print og hvorfor dette er relevant i Norge. Jeg skal også ta for meg hvorfor dette er relevant for ulike bedrifter og hva vi fikk […]

vetlesorensen januar 15, 2021

I vår 3. forelesning i digital markedsføring fikk vi i oppgave å skrive om noen av de sosiale konsekvensene av kunstig intelligens. Innenfor dette temaet fikk vi mulighet til å velge å skrive om hvilke yrker som kommer til å forsvinne, eller om nye jobber som vil dukke opp om maskiner tar over yrker. Eller […]

vetlesorensen januar 12, 2021

Kunstig intelligens er jo noe som eksisterer i stor grad i samfunnet, og som vi blir eksponert for i hverdagen – kanskje uten å egentlig tenke over at det faktisk er kunstig intelligens? I dette innlegget skal jeg ta for meg et tema som muligens er en av nåtidens og fremtidens viktigste verktøy, nemlig kunstig […]

vetlesorensen januar 10, 2021

Jeg hadde nylig min første forelesning i kurset digital markedsføring, og jeg merker allerede at jeg synes dette er veldig spennende! Det å arbeide med digital markedsføring krever at man holder seg oppdatert på ny teknologi, og nye måter å kommunisere på digitalt. I tillegg til at kurset virker spennende, så ser jeg på det […]