Andreas Kjeldstad Eriksen januar 8, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Automatisering er noe som har tatt steget fram de siste årene. Det er ikke lenge siden vi sto i lange køer på flyplasser for å få sjekket inn baggasjen. Nå gjør vi dette selv med bare noen tastetrykk på en dataskjerm uten noe særlig kø.

Flere butikker som IKEA, Coop og Bunnpris har også startet med automatisering. Du kan enkelt scanne varene dine og betale uten å være i kontakt med personalet som jobber der.  Dette gjør det mer kostnadseffektivt å drive butikk eller flyselskap, da kostnadene synker grunnet færre ansatte på jobb.

En annen bransje som implementerer automatisering er transportbransjen. Det har lenge vært snakk om selvkjørende biler, men det er først nå det har blitt alvor av dette. Det er snakk om at innen 2030 er det bare et fåtall av biler som du må kjøre selv på markedet. I praksis vil dette bety at de som går i førsteklasse på barneskolen i dag, ikke vil trenge førerkort og kanskje aldri får kjørt en bil selv. Fordelen med å ha en selvkjørende bil er at det i utgangspunktet skal være tryggere, men det skal også være mer kostnadseffektivt, både privat og kollektivt. Ca. 75 % av utgiftene i kollektivtransporten er til for å dekke lønn til føreren. Ved å automatisere for eksempel kollektivtransporten ved å ha førerløse t-baner, trikker og busser, vil det være mye rimeligere å drifte det, og ikke minst rimeligere å benytte seg av kollektivtilbudet.

Fordelene med automatisering er mange. Det blir mer effektivt og det blir billigere å drive enten butikk, flyselskap eller transportfirma. Jobbene erstattes av datamaskiner eller roboter som gjør den samme jobben, bare mer kostnadseffektivt og bedriftene trenger ikke betale feriepenger, ingen sykedager eller permisjoner med lønn. Utfordringen med dette er at det blir færre og færre jobber. Det er snakk om flere tusen jobber som går tapt. Faren er at hvis arbeidsledigheten øker, kan det komme et stort klasseskille i samfunnet vårt.

Forhåpentligvis vil nye jobber dukke opp, slik som det gjorde under de industrielle revolusjonene. Det ble færre jobber til de som jobbet på gårdene på den tiden da maskiner ble oppfunnet, men utviklingen fortsatte og flere jobber ble skapt. Forhåpentligvis vil dette skje nå også, at jobber som ikke finnes i dag blir skapt og at arbeidsledigheten ikke blir mye høyere enn den er i dag. Du kan se hvilke jobber som er for framtiden og hvilke jobber du bør unngå her.

Konklusjonen blir at automatisering er noe veldig spennende, noe som absolutt er framtiden. Vi må bare finne en måte å håndtere forandringene som skjer i samfunnet vårt.