tangen februar 5, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For en virksomhet eller en arbeidsgiver er det utallige fordeler med automatisering. Det reduserer kostnadene i produksjonen og ofte blir resultatet like nøyaktig eller bedre. I Norge så fokuserer eksportfirmaer også på automatisering på grunn av at de vil holde med utviklingen av automatisering. Det blir også støttet av regjeringen siden de har et stort fokus på dette. Automatisering benyttes på alle områder hvor det kan være ønskelige å erstatte den menneskelige hånden med fungerende virkemidler som systemer, innen for eksempel kontor og industri (Andersen 2015).

Det er positivt på grunnlaget av at det kutter ned nødvendigheten til å ha store mengder ansatte. Dette kan også være negativt for mennesker, siden automatisering kutter ned jobber som folk kunne ha hatt. For eksempel Foxconn fabrikken i Kina som lagde telefoner kuttet ned 60 000 ansatte på grunn av at de hadde byttet fokus over til automatisering i 2016. I dette tilfelle hadde de investert i roboter. ”Selskapet har lykkes med å redusere lønnskostnadene, sier Xu Yulian, leder for Kunshan-myndighetens publisitetsavdeling.” (Brombach 2016). Dette gjør det mulig for virksomheten til å fokusere på andre elementer i firmaet, og får nye investerings muligheter. Siden det er billigere for firmaet å investere i dyre roboter og teknologi enn å betale arbeidslønn til alle ansatte i lengre tid.

Foto: www.pexels.com royalty free bilder

Den industrielle utviklingen innen automatisering har ført til en god del nye positive
virkemidler. Utslitte arbeidere har blitt avløst og frigjort for å gjøre nye oppgaver. Samtidig
som produktiviteten øker når den er robotisert. ”Negative konsekvenser, slik som
avfolkningen av bygdene har også fulgt med, men summa summarum har automatisering
utvilsomt vært positivt” (Jordal 2017). Jordal mener at menneskene som har mistet jobben vil
ta til seg de nye jobbene som automatisering starter, og vil bli vant til sin nye jobb. Derfor vil
alt negativt med automatisering bli positivt (Jordal 2017).

”Automatisering vil fortsette å legge press på lønnen til de som er underkvalifiserte og
dermed påvirker innvirkningen til de mellomkvalifiserte ansatte . Derimot øker potensiell
avkastning til de mer kvalifiserte og tilpasningsdyktige ansatte” (Treanor, 2016). Dette kan
føre til konsekvenser for personalet som er underkvalifisert. I følge Treanor så er det en

mulighet at syv millioner mennesker kan miste jobben sine i løpet av de neste fem årene, fleste av de syv millionene er kvinner. Treanor kaller dette den fjerde industrielle revolusjonen (Treanor 2016).

Kilder:

Treanor, Jill. 2016. “Fourth industrial revolution set to benefit richest, UBS report says”. The Guardian 19. jan 2016.Lesedato 1. februar 2018:

Jordal, Chase Alexander. 2017.

SNL