olesve januar 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For bedrifter er det mange fordeler med automatisering. De reduserer kostnaden av produksjonen og ofte blir resultatet mer nøyaktig. I Norge ser vi også at dette er et brennpunkt og at det er viktig å henge med resten av verden i utviklingen av automatisering.

Vi ser en fremgang ved at automatisering har stor innvirkning for industri her til lands, Siemens og Norsk industri mener dette er viktigere enn oljefondet. Om vi klarer å bygge nok industrier inneholdende automatisert produksjon med roboter som kan jobbe uten menneskelig overvåkning, vil flere norske bedrifter produsere i Norge. For at dette skal forekomme må det lønne seg økonomisk. Dette har Sapa klart å gjøre noe med, de bygget en fabrikk på Magnor som utkonkurrerer asiatiske fabrikker. Laminat og listegiganten Berry Alloc flytter produksjonen sin fra Asia til Sapa sin fabrikk på Magnor (TU.no).

Negative konsekvenser av automatisering for arbeidsgivere er kostnaden det er å investere i ny teknologi og roboter. Dette kan være en enorm utgift som små selskaper kanskje ikke har de nødvendige økonomiske musklene til, og dermed mister muligheten til å ta del i kappløpet. I velferdsstaten Norge er vi så heldig at regjeringen bidrar med støtte til norske bedrifter (TU.no). Men hva med u-land som ikke har en regjering som har råd til å bidra økonomisk til bedriftene for å følge med resten av verden? Det er i disse landene kløften vil vokse enda større mellom de rike og de fattige.

Vil roboter stjele jobbene våre?

Det er mange som tenker at automatisering vil gjøre menneskelig arbeid unødvendig. Dette er noe man leser ofte i avisene og Nettavisen mener at automatisering og robotisering vil true 1,3 millioner jobber her til lands. Dette er hvis trendene for USA skal gjelde for Norge. I følge Oxford-rapporten vil nesten halvparten av alle jobber ligge i en høy risiko med å bli erstattet av roboter og det er de lavest betalte jobbene som er mest utsatt som butikkansatte og servitører (Nettavisen). Dette er et utsagn som kan skremmer mange her til lands. Det vil også bety at de høyt utdannede bli rikere og de lavere i samfunnet bli fattigere og stå uten jobb.

En artikkel i TU har et annet syn på saken. De mener at når stillinger digitaliseres bort vil nye stillinger komme til liv. Dog andre type stillinger, særlig fagarbeidere, teknologer og ingeniører vil bli etterspurt (TU.no). Dette betyr at ikke så veldig mange flere netto stillinger blir borte, men det støtter opp Oxford-rapporten i Nettavisen om at det er de laveste i samfunnet som blir rammet. Det viser at utdanning kommer til å ha en større og større betydning i fremtiden og at produksjonsmedarbeidere i lavere klasser vil falle mer og mer bort og dermed markere et enda tydeligere skille mellom velstående og fattig.