JonasAasterud januar 22, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Automatisering er teknikken å få systemer til å fungere
uten, eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Industri, transport,
kommunikasjon, helsevesen og i hjemmene er steder det er ønskelig å erstatte
menneskelig arbeidskraft. Det betyr at det er mange systemer som kan
automatiseres. (Amdam m.fl. 2005)

Det store gjennombruddet for automatiseringen kom rundt 1920
årene. Det var på Henry Fords bilfabrikk i Highland Park, Detroit. Samlebånd
gjorde det mye lettere å masseprodusere varer. Samlebåndproduksjonen som også
blir kalt Fordisme. Samlebånd gjorde det mulig for ansatte å stå stille, imens
produktene kommer nedover båndet. Arbeiderne slapp å bevege seg rundt for å
hente det man trengte. Produktene kommer og man kan enkelt sette sammen eller
hva annet man skulle gjøre. 

https://www.dig2100.no/wp-content/uploads/2019/01/A-line1913.jpg
Bilde av samlebåndet på Ford-fabrikken.

Samlebåndet gjorde så produksjonen av den da mest solgte
bilen til Henry Ford, T-Forden reduserte produksjonstiden fra 12 timer til 1,5
time. Dette betyr igjen at utsalgsprisene på bilene synker. 

I fra rundt 1990-tallet kommer den tredje industrielle
revolusjon. Dette blir sett på som en informasjons- og kommunikasjonsrevolusjon
(IKT). I følge Amdam m.fl. (2005) så griper i likhet med dampmaskinene fra den
første industrielle revolusjonen IKT inn i produksjonen. Elektronikk og data
har tatt over mye etter 1960-tallet, og det har bedret kommunikasjonen i
næringslivet, som også gjør at man kan organisere seg annerledes. Det gjorde
det lettere for bedrifter og skaffe seg et bredt nettverk. IKT revolusjonen kan
forklare utviklingen mot en mer global økonomi.

Nå i de seneste årene har det kommet mye eksempler på digitalisering og robotisering. Er vi nå inne i en fjerde industriell revolusjon?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre, og som en betegnelse for overgangen fra mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Det er flere eksempler på at digitaliseringen blir mer viktig fremover. Så sent som i 2014, lanserte Difi (direktoratet for forvaltning og ikt) en digital postkasse. Dette gjorde så brev og post kunne bli levert mye raskere. (Difi.no)

Robotisering er brukervennlig automatisering som stadig blir
smartere. Robotiseringen kobles til kunstig intelligens.  Robotisering er nå på vei i full fart. Det er
mye snakk om at roboter kommer til å gjøre mange av verdens befolkning
arbeidsløse, og det kan også fort bli en realitet, selv om jeg mener at man alltid
trenger menneskets empati i avgjørelser. Et eksempel på robotisering kan være
den australskutviklede roboten Hadrian. Dette er en maskin som kunne mure opp
ett helt hus på et par dager, og det veldig nøyaktig. 

Kilder:

Amdam, Rolv P., Haakon Gran, Svein Olav Hansen og Knut Sogner. 2005. Markedsøkonomiens utvikling. 2. utg. Fagbokforlaget.

https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitale-felleslosninger/digital-postkasse

https://snl.no/automatisering

https://www.dig2100.no/wp-content/uploads/2019/01/A-line1913.jpg