Sindre Borseth January 7, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I første forelesning underviste Arne Krokan oss i mange spennende tema innenfor vår digitale fremtid. Det som engasjerte meg mest var hvordan vi kan skape en bedre fremtid med nettopp autonome biler.

Helt siden den tyske oppfinneren Carl Benz bygget sin bensindrevne bil på 1880-tallet har bilen vært under grensesprengende utvikling. Bilene har blitt mer solide, raskere og ikke minst tryggere. Men det er en ting som dagens biler har tilfelles med Carl Benz sin bil – de har begge en sjåfør som fører den.

Miljø

Data hentet fra SSB viser at det var 2 751 948
registrerte personbiler i Norge i 2018. Det vil si over én bil per andre person
som bor i landet. Selv om mange av bilene som selges nå er elbiler er det ikke
vanskelig å tenke seg til at så mange biler gir negative konsekvenser for
miljøet vårt. Spørsmålet er hva vi skal gjøre med dette miljøproblemet. Et svar
på det kan være å kvitte oss med personbilen slik vi kjenner den i dag, og gå
over til bildeling. Ved denne løsningen kan du bestille en bil når du trenger
den, og la noen andre bruke den når du er kommet frem. En form for bildeling med
autonome biler kan virke utenkelig i dag, men svært fremtidsrettet og
miljøvennlig. Kanskje er dette bare noen få år unna?

Hva
er en autonom bil?

Et bilde som inneholder tre, utendørs, bil, bilvei

Automatisk generert beskrivelse

Autonom kommer fra gresk og betyr «selvstyrende»,
med andre ord er det snakk om en selvkjørende bil. Dette vil i praksis si at
bilen ikke har pedaler eller ratt å styre med, og du trenger ikke å foreta deg
noe under kjøring. Bilen vil frakte deg dit du vil ved hjelp av flere små
sensorer som styrer bilen. På denne måten kan du kjøre rundt mens du
konverserer med medpassasjerer eller ser på film. Det er bare fantasien som kan
sette en stopper for hva slike biler kan gjøre for oss.

Er
det trygt?

En slik fremtid kan skremme mange, og terskelen for å sette seg inn i en slik bil når man alltid har kjørt selv, vil nok være stor. Men teknologien har kommet langt, og det er bare spørsmål om tid før den vil ta over mange av våre daglige oppgaver.

Majoriteten av oss bruker bilen til og fra jobb hver dag, og man tenker nok ikke over hvor stor risiko det er å kjøre en bil der man sitter med AC/DC på full vreng og tanker om hva man skal lage til middag florerende i hodet. Selv om data fra SSB viser at dødsulykker har gått betraktelig ned fra 1970-tallet, har vi fortsatt en vei å gå. Statens vegvesens dybdeundersøkelse fra 2017 viser en klar tendens til at hovedårsaken til dødsulykkene vi har i Norge skyldes personlige feil som lite erfaring og kunnskap. Så kanskje er det tryggeste vi kan gjøre å overlate kjøringen til teknologien?

Ønsker du å lære mer om prosessen rundt autonome biler anbefaler jeg å se denne filmen av Seeker: