Vicy januar 11, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bacheloroppgaven og blogging

Nå står bacheloroppgaven for tur. Det er på tide å finne et tema å skrive en oppgave som er den siste og avsluttende oppgaven på min bachelorgrad. Jeg ønsker i forbindelse med dette å ta opp bloggen som ble startet i i forbindelse med valgfaget “Digital markedsføring” for et år siden. Grunnen til dette er at jeg føler at denne bloggen kan hjelpe meg i forbindelse med oppgaven som skal skrives og potensielt i veien videre etter denne oppgaven er levert nå til sommeren.

Bachelortema

For min bacheloroppgave har jeg valgt å rette meg mot digital markedsføring da dette er noe som fanget min interesse i løpet av semesteret jeg hadde med valgfaget. Jeg tenker at dette er et emne jeg kan dra god nytte av videre når jeg går inn i arbeidslivet og det er noe jeg kunne tenkt meg å jobbe innenfor når jeg er ferdig med denne bachelorgraden.

Jeg har nå bestemt meg for å skrive om digital markedsføring og rette meg mot bruk av sosiale medier og hvordan verden har forandret seg i forhold til bruken av teknologi i hverdagen og arbeidslivet.

Digital markedsføring er noe som kommer til å komme mer og mer inn i alle bransjer og vil bli enda viktigere desto mer folk bruker den digitale teknologien. Det er viktig å vite hvordan vi skal kommunisere ut til forbrukere om de produktene eller tjenestene vi selger, og vi må vite hvilke kanaler vi bør bruke for å nå ut til det kundesegmentet vi ønsker å henvende oss til. Hvilke segmenter benytter seg av hvilke kanaler? Og hvilke kanaler når best ut for markedsføring av det du tilbyr?

Dette er noe av det jeg vil se på i løpet av den kommende perioden.

Hvorfor digital markedsføring?

Jeg brukte lang tid på å finne ut hva jeg ville skrive om. Da jeg begynte dette studiet innenfor hotelledelse hadde jeg ingen formening om hva jeg ville fokusere på når jeg kom til dette semesteret. I løpet av tiden som gikk fikk jeg øynene opp for ulike temaer vi har jobbet med i løpet av disse 2,5 årene som har gått. Noe av dette var blant annet Revenue Management hvor jeg ville se på ulike måter å prise på og prognosene dette innebærer eller Key Account Management som er en salgsstrategi og et verktøy som brukes for å bygge relasjoner og samarbeid mellom bedriften og dens viktigste kunder med et mål om å klare å skape gode langsiktige, økonomiske resultater. Begge disse temaene er svært interessante og viktige blant temaene vi har jobbet med og noe av det som fanget interessen min mest, fram til semesteret med valgfag kom. Da fikk jeg øynene opp for noe jeg ikke hadde tenkt mye på før; Digital markedsføring. Dette er et emne som omfatter svært mange ulike temaer, så det gir mange muligheter for oppgaveskriving som denne bacheloroppgaven.

For min del så føler jeg at dette er et tema som interesserer meg og jeg valgte å heller skrive en bacheloroppgave alene om et tema som interesserer meg fremfor å skrive den sammen med noen andre om noe jeg ikke er særlig interessert i. Noen ganger er det viktig å tørre å ta noen sjanser og våge å gjøre noe som kan virke litt skummelt og skremmende. Det er når du tørr å ta slike sjanser at du kan oppnå noe du kanskje aldri trodde du ville klare og kunne klare å komme deg til et sted i livet som kan være helt uventet og starten på noe nytt. Jeg tenker også at dette er noe jeg godt kunne tenkt meg å jobbe med i fremtiden etter jeg er ferdig med skolegangen, eller tidligere om muligheten er der.

Digital markedsføring er også noe jeg vil anbefale folk å se litt på. Det er noe alle bedrifter har bruk for og noe som privatpersoner også kan bruke for å markedsføre seg selv enten via egne blogg eller via egne sider på sosiale medier.

Så om du tenker på å se på digital markedsføring så er det bare å sette i gang og se på det du er interessert i! Å om det er noe du lurer på kan du bare legge igjen en kommentar eller sende en melding 🙂