misha1811 april 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva gjør Equinor?

Helt siden 1972 har Equinor flyttet grenser for å løse utfordringer i olje- og gassindustrien. Hver eneste dag leverer Equinor olje, gass og vindkraft som skaffer mer enn 170 millioner mennesker den energien de trenger til å koke, skape, jobbe og reise. Olje, gass og elektrisitet holder bokstavelig talt samfunnshjulene i gang, i transport, kommunikasjon, produksjon og industri. Dem er en betydelig aktør når det gjelder salg av råolje, og er nest største leverandør av naturgass til det europeiske markedet Ambisjon til Equinor er å bli verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent, og å være en pådriver for innovasjon på vindkraft til havs.

Bærekraft i Equinor

Verden trenger energileverandører som kan levere energi med
lavere utslipp. Equinor støtter Parisavtalen og et netto nullutslippsmål for
samfunnet. Dem har allerede redusert CO₂-utslipp i olje- og gassproduksjonen
ned til de ledende nivåer i bransjen, og dem vil fortsette å gjøre mer. Equinor
utvikler seg til et bredt energiselskap basert på et sterkt engasjement for
bærekraft, og strategien vår — alltid trygg, høy verdi og lite karbon — brukes
i alt dem gjør.

Bærekraft står i sentrum for dem gjør. Det er integrert i Equinors formål, verdier, forretningsmodell, strategi og styringsstruktur. Equinors formål er å omgjøre naturressurser til energi for mennesker og framskritt for samfunnet. Strategien deres – sikker drift, høy verdiskaping og lave karbonutslipp – tilsier at dem skal levere langsiktig verdiskaping som et bredt energiselskap i overgangen til framtidens lavkarbonsamfunn.

Equinors rammeverk for bærekraft

Ansvarlig virksomhet. En trygg og ansvarlig virksomhet er viktig for å legitimere vår virksomhet og eksistens, og et avgjørende prinsipp for langsiktig verdiskaping. Equinor har satt oss klare mål for å sikre at vi kontinuerlig forbedrer våre sikkerhetsresultater. En ansvarlig virksomhet går blant annet ut på å styre selskapets miljøpåvirkning, ha respekt for menneskerettighetene og arbeide for integritet og åpenhet.

Skaper verdier for samfunnet. Gode bærekraftsresultater er viktig for Equinors verdiskaping, og støtter opp om punktet “høy verdiskaping” i strategien deres. Dem forsyner mange millioner mennesker med energi, og skaper verdier for aksjonærene deres. Gjennom Equinors kjernevirksomhet og forsyningskjede skaper dem økonomiske verdier og muligheter for samfunnet. Dem skaper også arbeidsplasser og utvikler kompetanse både blant deres egne medarbeidere og utenfor selskapet.

Gjør lavkarbon til et konkurransefortrinn. En svært viktig del av Equinors syn på bærekraft er punktet om “lave karbonutslipp” i strategien. For å lykkes i overgangen til et nytt energisystem, satser dem på å opprettholde deres posisjon som bransjeleder på karboneffektiv olje- og gassproduksjon, og øke virksomheten innenfor nye energiløsninger. Klimakeikartet deres beskriver hvordan dem planlegger å gjøre lavkarbon til et konkurransefortrinn gjennom å redusere utslippene, satse på vekst i nye energiløsninger og samarbeide for å styrke deres positive påvirkning.

Equinors bidrag til FNs bærekraftsmål

Equinor støtter FNs bærekraftsmål, og deler synet om at
næringslivet har en viktig rolle når det gjelder å nå disse. Equinors viktigste
bidrag er den energien dem forsyner samfunnet med, de økonomiske verdiene og
arbeidsplassene dem skaper, medarbeiderne dem utvikler og innsatsen dem gjør
for å redusere klimagassutslipp og sikre ansvarlig drift.

Equinor erkjenner at forretningsaktiviteter kan ha både positiv og negativ innvirkning på bærekraftsmålene. Dem forsøker imidlertid å gjøre den negative innvirkningen så liten som mulig, samtidig som dem bidrar til å nå målene, og legger vekt på å være åpne om effektene dem skaper. Equinor tror at deres tiltak vil ha størst effekt på de seks målene som er framhevet under.

kilder:

https://www.equinor.com/no/how-and-why/sustainability.html