hrigstad mars 17, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hennes & Mauritz, ofte forkortet H&M, er et internasjonalt selskap startet av Erling Persson i 1947. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli et av verdens største selskaper. Erling Persson døde i 2002, så sønnen hans Stefan Persson har tatt over som styreleder i selskapet. Gjennom suksessen til selskapet har Persson blitt en av verdens rikeste menn, med en formue på rundt 22 milliarder amerikanske dollar.

H&M møter motstand
De siste årene har H&M vært i hard vind etter at de ble eksponert for å samarbeide med fabrikker med svært dårlige arbeidsforhold. H&M eier ikke fabrikkene selv, men har samarbeid med over 700 fabrikker hovedsakelig lokalisert i Asia. Etter at dette skjedde, gjorde H&M en vending i sin markedsføring, og har siden den gang kunne reklamere for bærekraft i bedriften. De har nå lansert et samarbeid med en annen klesgigant, Lee. Sammen har de laget en denimkolleksjon kun bestående av bærekraftige klær. Sitert fra H&Ms nettside kan man lese: «Hver eneste detalj i prosessen med å skape denne kolleksjonen er blitt nøye gjennomtenkt. Målet vårt er å bli mer transparente: å vise deg hva vi har gjort, hvordan vi har gjort det, og hvorfor det er viktig. Det er grunnen til at du får en Life Cycle Assessment sammen med hvert denimplagg.» Det vi kan tolke fra dette utsagnet, er at H&M er mer bevisst på hvordan de alene forurenser mer enn de bør. De ønsker å bli mer transparente, altså gjennomsiktige, noe vi kan tolke som at de vil gi forbrukeren mer innsyn i prosessen bak det ferdige klesplagget de kjøper.

H&M har også på nettsiden sin skrevet om løftet de har til seg selv. Blant løftene er som følger:

  • Mer effektiv innsamling av klær, samt resirkulere klær på global skala
  • Redusere hvor mye avfall som skapes
  • Fjerne all unødvendig plast og farlige kjemikalier
  • Arbeide for rettferdige jobber og flytte grensene for åpenhet i moteindustrien

Bærekraftsrapport 2019
Som nevnt er dette bare hvilke mål H&M har satt seg. I 2019 presenterte H&M nøkkeltall for hvordan de har bedret seg over årene, og blant disse tallene var:

  • I løpet av 2019 samlet H&M inn 29 005 tonn klesplagg, det tilsvarer omtrent 145 millioner t-skjorter
  • Hele 97% av bomullen brukt i bedriften var enten organisk eller produsert på en bærekraftig måte.
  • I løpet av to år, fra 2017 til 2019, reduserte H&M bruken av elektrisitet globalt med 10,1%
Bildet er hentet fra hmgroup.com

Konklusjon
Med utviklingen H&M har vist over de siste årene, har jeg full tro på at de om 5-10 år vil ha utviklet seg til en enda mer bærekraftig bedrift enn de er i dag. All endring må starte et sted, og de har vist god utvikling på få år. Med riktig fokus fremover og en videre integrering av miljøbevisste valg, vil H&M kunne nå sine mål i løpet av få år. De vil også med videre integrering av bærekraft i bedriften framstå som en mer pålitelig bedrift, og vinne kunder gjennom troverdighet og riktig fokus.

Kilder brukt i innlegget:
https://snl.no/Hennes_&_Mauritz
https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2020/10/HM-Group-Sustainability-Performance-Report-2019.pdf
https://www2.hm.com/no_no/hm-sustainability/lets-change.html/change