siljebolette februar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I den første forelesningen innenfor bærekraftig markedsføring med Thore Larsgård som foreleser fikk vi en introduksjon i temaet bærekraftig utvikling. Vi hadde blant annet en gjesteforeleser fra FN, Madeleine Solstad som er rådgiver i FN sambandet. Etter endt forelesning ble vi bedt om å skrive et blogginnlegg hvor vi kunne enten velge å skrive om FNs bærekraftmål eller hva vi syntes var interessant fra denne forelesningen. Mitt første blogginnlegg skal derfor handle om noe jeg syntes var interessant fra første forelesning, altså bærekraft. Bærekraftig utvikling blir definert av FN som:

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» (www.fn.no)

Det er lett å assosiere bærekraft med miljø og klima

Men Madeleine Solstad forklarte tydelig at det består av hele tre dimensjoner, og at det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig. Den første dimensjonen er miljø og klima, som handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs. Men det er likevel viktig å tenke på at menneskelig påvirkning har store konsekvenser for både naturen og menneskeheten. Den andre dimensjonen er økonomi. Dette betyr at alle mennesker og samfunnet må ha økonomisk trygghet, samt at differansen mellom fattige og rike reduseres.

Den tredje og siste dimensjonen er sosiale forhold, som handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. De skal også få tilgang på utdanning og helsetjenester. Med andre ord; menneskerettigheter!

FNs 17 bærekraftsmål

FN definerer bærekraftsmålene på sin hjemmeside som «Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030». Da disse målene ble vedtatt i 2015 var det med en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i større grad enn hva man trodde tidligere.

https://www.fn.no/var/globalis/storage/images/_aliases/image_full/5/1/5/8/868515-2-nor-NO/Alle%20SDG%20farger%20%20Uten%20FN-logo.png

FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål og 169 delmål, og dem blir sett på som en forlengelse av tusenårsmålene (2000-2015). Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Disse målene gjelder for alle verdens land og hvert år må dem rapportere inn til FN om hvordan dem ligger an i forhold til å nå målene.

Vi har kun en jordklode

«Hva er bærekraftig utvikling?» – FN sambandet Norge

Vi har kun en klode, med en begrenset mengde ressurser, og det er i vår felles interesse å ta vare på den, både for alle de som lever i dag i tillegg til de kommende generasjonene. For å ikke bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet og økonomien vår, samt finne bedre måter å fordele ressursene på. Hvis alle mennesker på jorda skulle hatt samme forbruk som befolkningen i Norge måtte vi hatt 3,6 jordkloder. Sammenligner vi det med forbruket til hele India hadde vi kun trengt litt over en halv jordklode.

Det er likevel viktig å ikke glemme viktigheten av at vi, alle og enhver, både forstår viktigheten og gjør sin del for å bidra til den bærekraftig utviklingen!

Hva gjør du for å bidra til en bærekraftig utvikling?

/ Silje Bolette Smedheim Frivik

Kilder:

FN.no, bærekraftig utvikling.
https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling

FN.no, FNs bærekraftsmål.
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal