heddawetter april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Markedsføring omfatter alle de aktivitetene, arbeidsprosessene og organisasjonene og som bidrar til å skape, formidle, levere og utveksle tilbud som har verdi for kunder, klienter, partnere og samfunnet som helhet. Markedsføring skaper verdi for kunde og samfunn, det dekker behovet til kundene og funnet. Markedsføring bidrar til økonomisk vekst og internasjonal konkurranse kraft.

Bærekraftig markedsføring er akkurat det du tenker når du hører ordet. Man markedsfører noe som er bærekraftig, og man prøver å få kunder til å forandre deres adferd mot noe. Når man driver med bærekraftig markedsføring er å påvirke kunder sine relasjoner.

Derfor lønner bærekraft seg — Bærekraft
Bilde: https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/derfor-lonner-brekraft-seg

Snakk om Nordic Choice og growhub. hvordan det ble markedsføring, bra dårlig?? The Hub som er et av Norges største hoteller, også en del av hotell kjeden Nordic Choice og de vil inn i den grønne fremtiden. The hub er kjeden største hotell i Norden, når de bygde dette hotellet reklamerte de tidlig at dette skulle være et bærekraftig hotell, en av de mest reklamerte bærekraftig tiltaket var GrowHub.

Growhub er taket til the Hub der de har to store takkåre som produserer ureiste råvarer og gir gjestene deres grønne opplevelser. Resten av maten som de ikke får fra taket får de fra en Norsk gård, i nærmiljøet. Kortreist mat har vært en populær trend, det er flere nordmenn som gror grønnsaker i egen hage, noe som gjør tilbudet The Hub mer fristende.

urban-garden-grow-hub-clarion-hotel-the-hub.jpg
Bilde: https://www.nordicchoicehotels.no/blog/nytt-smart/takhage-the-hub/

Markedsføringen på Growhub var stor, grunnet til dette var at Hotellet i seg selv hadde me markedsføring, siden det skulle bli et av Norges største hoteller med over 700 rom. GrowHub ble tidlig presentert til verden, ved tegninger av hvordan det skal se ut, det ble lagt inn i deres reklamer om at deres hotell skal være den nye grønne fremtid. Ved å bruke den grønne fremtid, blir mange av den yngre generasjonen tiltrukket, grunnet av at miljø og bærekraftige produkter er noe den yngre generasjonen er opptatt av. De dekker et behov som er aktivt for nye kunder. Jeg mener de har gjort en god markedsføring, deres resturangte Norda har fått masse god tilbakemeldinger og er ofte full.

Kilder:

https://www.nordicchoicehotels.no/blog/nytt-smart/takhage-the-hub/

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/salg-og-marketsfring