izialine mars 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Andre modul i Digital Markedsføring er snart omme, og dette gjelder da også oppgavene vi har fått knyttet til faget. Vår foreleser Cecilie Staude har gitt oss i oppgave å knytte opp bærekraftsmålene til FN opp mot en bedrift eller tjeneste og lage en kommunikasjonskampanje for denne. Med bakgrunn i oppgaven har vi valgt et bærekraftig klesmerke, House of Dagmar. Videre skal jeg forklare hvordan vi knytter bærekraftsmålene opp mot bedriften, hvilke målgruppe vi skal sikte oss etter og hva som kan utløse engasjement hos målgruppen.

anlegg, bærekraft, fingre

Hva er House of Dagmar?

House of Dagar er et svensk klesmerke og ble etablert i 2005. Siden da har de hatt bærekraft som fokus, der de i 2019 satte et navn på sine mest bærekraftige produkter gjennom å merke disse med: “GOOD CHOICE”. Merket fokuserer på å gjøre det enkelt for forbrukeren å shoppe bærekraftige alternativer der de ble oppmerksomme på et økende ønske om å handle bærekraftige varer.

House of Dagmar sier de har som mål å være klimanøytrale innen 2025 ved å ha materialer som er nedbrytbare eller resirkulerbare. I tillegg har de et langsiktig mål om at 100% av det de tilbyr er GOOD CHOICE, og et kortsiktig mål om at det innen 2020 skal være 85% av produktene deres som bærer dette merket. Ved å gjøre interne endringer gjør de gode tiltak for å gjøre hele bedriften bærekraftig. De benytter seg av miljøvennlig lyocell, resirkulert polyester og friendly fur der ullen blir gredd av sauen på en etisk måte for å lage kåper som skal erstatte fuskepels i polyester og lignende. Deres mål er å produsere klær med lang levetid som er karbon nøytrale. Her er en illustrasjon som bedriften selv velger å vise frem på sine nettsider, av eget klima avtrykk i 2017. På denne måten er de transparente ovenfor sine kunder, og kan se hvilke endringer som må til for å nå sitt mål raskere.

Kilde: https://www.houseofdagmar.com/footprintreport/

Hvordan knytte dette opp mot FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftige mål henger sammen med tre dimensjoner som må være til stede for at det skal kunne tilsies å være bærekraftig. Disse tre dimensjonene er den økonomiske, miljøbaserte og sosiale dimensjonen. Det er nødvendig at hvert mål innehar hver av disse tre områdene, selv om disse kan vektlegges ulikt. Forskjellen på tradisjonell markedsføring og bærekraftig markedsføring er nettopp disse elementene. Kravet viser til at det på sikt skal føre til økt økonomisk vekst, begrense klimaendringer og livskvalitet til mennesker på jorda. Alle disse kravene henger sammen med de tre dimensjonene, som er nødvendig å ha med for at det skal regnes som bærekraftig. 

Bærekraftsmål 12- Ansvarlig forbruk og produksjon

Ett av FNs 17 bærekraftige mål som kan tydelig knyttes opp mot bedriften er mål 12 om Ansvarlig forbruk og produksjon. Hvert av bærekraftsmålene har ulike delmål som presiserer målet som helhet. Delmål 12.5 viser spesifikt til overforbruk, der det oppfordres til å forbruke mindre siden vi kaster mye i hverdagen. Knyttet opp mot House of Dagmar kan dette målet nås ved å benytte seg av resirkulerte materialer, noe som vil sørge for at de benytter seg av produkter som ellers ville ha blitt kastet. En slik måte å utnytte alle materialer på for å unngå unødvendig avfall er et tiltak en bedrift kan gjøre for å nå et slikt delmål.

I tillegg til dette viser mål nr 12 til en bærekraftig livsstil som gjør det mulig å sikre gode levevilkår for senere generasjoner. House of Dagmar jobber hardt med å redusere klimautslippene sine ved å benytte seg av leverandører med etiske arbeidsforhold og bærekraft som hovedfokus. På samme linje benytter de seg av produkter med lav klimapåvirkning, som sertifisert viskose over vanlig viskose. Dette sikrer for eksempel at cellulose fibrene i viskosen ikke kommer fra utrydningstruede skoger. Med et mål om å være karbondioksid-nøytrale innen 2025, viser bedriften tydelig til at de ønsker å ha en total bærekraftig virksomhet, som igjen vil sikre gode leveforhold for generasjonene som kommer ved å redusere klima avtrykket på jorden. 

bærbar, bærekraft, berøringsskjerm

Bærekraftsmål 13- stoppe klimaendringene

I FNs bærekraftsmål 13, ligger problematikken i klimaavtrykket som settes på jorden. Mengden klimagasser som slippes ut øker, i likhet med havnivået og temperaturen stiger. FN mener derfor at vi er nødt til å ha strengere regler rundt reduksjonen av avgasser enn vi har i dag. Dette bærekraftsmålet handler altså om å redusere den negative utviklingen kloden står overfor i dag.

For vår bedrift er dette relevant i forhold til den bærekraftige produksjonen House of Dagmar driver med. Det er i tillegg til bærekraftig produksjon i fabrikker ønskelig at all transport av House of Dagmars produkter skal foregå på en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte. Ved at House of Dagmar slipper ut så lite gasser som mulig og transporterer bærekraftig vil dette være et godt steg i riktig retning. I tillegg kan bedriften ta imot brukte klær og gjenbruke disse i produksjonen av nye.