theaottesen mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Å ta hensyn til miljøet og å ta ansvar i forhold til det er vesentlig framover, og ikke kun for miljøet som vi lever i, men også for forbrukerne. Forbrukere blir påvirket av bedrifter, og bedrifter blir påvirket av forbrukerne. Det å opptre grønt er blitt en viktig faktor og er nødvendig. Vi forbruker mer enn det jorden kan gi oss, og det må gjøres noe med og da også for bedrifter. For at en bedrift skal kunne kalle seg grønn så innebærer dette å gjøre endringer. Det kan være å endre produksjon av et produkt, materialer, sortering, for å nevne noen, til en mer miljøvennlig måte enn gjort tidligere. Det å levere grønne alternativer er viktig og det fokuseres mer på enn tidligere, og det kjempes konstant for å komme med de beste alternativene for å bidra til en grønnere verden.

I et marked hvor det flere aktører som kjemper om forbrukere er det viktig å skille seg ut. Det er flere måter å skille seg ut på, men det vanligste er å komme med noe nytt, noe «eyecatching». Nye måter å gjøre ting på eller ting som er nytt kalles innovativt eller en innovasjon. En innovasjon kan også være disruptiv dersom innovasjonen viser seg å være banebrytende og forstyrrer det eksisterende markedet. Som nevnt over er den «grønne delen» viktig å tenke på, og dersom en innovasjon eller en endring som er i miljøets, samfunnets og klimaets favør, vil dette være en «grønn disruptiv endring».

I Norge kan man si at el-bilen er en «grønn disruptiv endring», og er riktignok pågående, men de har vært banebrytende for bilmarkedet. Det var en ny type bil som fikk oppmerksomheten til mange og det var flere av bilene som også var fine og kunne ligne sportsbiler. Bilene bidrar også til et grønnere transportalternativ siden de ikke har noe utslipp slik som diesel- og bensinbilene har, og de kan lades opp. Dette gjør de grønnere enn mange tidligere biler. Det at el-bilene bidrar til mindre utslipp er attraktivt for en tid hvor det er viktig å tenke på miljø, og det vil forbrukere være en del av. Bilene forstyrret spesielt det eksisterende markedet for diesel- og bensinbiler da regjeringen ga ulike tilbud til de som kjøpte el-biler. Dette var tilbud som for eksempel; avslag i pris for å velge merr miljøvennlig, gratis bompasseringer og muligheter til å kunne kjøre i kollektivfeltet og dermed slippe mye trafikk. Dette gjorde de mer attraktive og behagelig å eie og er en av flere grunner til at det tok helt av her i Norge.

Image result for el bil miljø
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/er-elbiler-bedre-for-klimaet-end-benzin-og-dieselbiler

Hvordan kommer biltrafikken se ut om 5 år? Vil det være noen diesel- og bensinbiler igjen på veiene?