akmal mars 2, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For å forstå hvorfor blockchain
er elsket av bankene, og mange andre, så vil jeg at du skal forestille deg
et lite scenario.

Kjøp et hus i et annet land

Forestill deg at du skal kjøpe et hus i et annet land. Du er
her i Oslo, og ønsker deg et fint hus ved stranda i Tyrkia. Du kommer deg på
PCen og bestemmer deg for å søke etter drømmehuset. Du finner det perfekte
huset, som vil koste deg en millioner kroner. Du tar kontakt med personen som
er oppført i annonsen og snakker om kjøp av bolig. Dere har gjort en avtale, så
hva skjer da? Er det betalingen som blir unnagjort først, eller er det
overtagelsen av boligen? Husk at du bor veldig langt unna huset, så det blir
vanskelig å få tatt over nøklene først. Er du den personen som unna gjør
betalingen, så kan det hende at du blir svindlet. Kanskje det huset egentlig
ikke eksisterer, eller at den du har kontaktet ikke eier det huset. Du har jo
aldri møtt den personen før… Den største utfordringen her er TILLIT

Kan kontraktene stoles på?

Så la oss si at dere kommer til en enighet og ønsker å
skrive under på en kontrakt. Kan vi med sikkerhet si at selgeren vil imøtekomme
alle vilkårene i den kontrakten? Hvordan vet vi at det huset er ekte, når du
ikke har sett huset? Det er derfor vi har en tredje person eller en mellommann
som bekrefter at huset finnes. Dette er vanligvis en megler, som har
dokumentasjon, med stempel, som bekrefter at huset finnes, og at personen du
snakker med er riktig person og eier av det huset. Dette er personen som
hjelper deg gjennom hele prosessen. Med flere personer inn i et salgsbilde, vil
føre til at de skal ha sin «del av kaken» når salget blir gjennomført, og det
vil også føre til mer ventetid, for alt må jo bekreftes av de forskjellige
personene. Det kan jo også oppstå større problemer, om noen klarte å hacke seg
inn på PCen til den som har kontrakten, så kan de modifisere kontrakten til at
du som kjøper ikke får det du egentlig ble enig om med selger. Dette kan skape
store problemer, men det er en løsning på dette. BLOCKCHAIN

Blockchain gjør det trygt, enkelt og billig

Istedenfor å bruke den tradisjonelle kontrakt skriving, kan
man heller benytte seg av smartkontrakt. Dette
er et lite program som gjør ting mer sikkert og automatisk når ting skjer, som når
du får nøklene av selgeren, og du entrer det nye huset, så vil en sensor legge
merke til at du er inne, og pengene går fra din konto over til selgerens konto.
Dette er for at du skal være sikker på at du har riktige nøkler og at du ikke
har blitt svindlet. Er ikke dette veldig smart? Joda sier du, men hvem er det
som validerer kontrakten og viser at dette er ekte vare? Det er slikt at med smartkontrakt
så trenger du ikke å ha en tredje person eller mellompersoner for å få dette
validert. Det du trenger er et nettverk av personer.

Nettverket er selskapet som driver med kjøp og salg av
boliger, f.eks. et eiendomsmegler firma. Alle som har, eller har hatt, kobling
til dette selskapet, er sammen i et stort nettverk av personer. De er koblet
opp mot hverandre. Med denne koblingen, så vil alle i nettverket ha en kopi av
dokumentasjonen på at huset er ekte, at den finnes, og eieren er den som du har
tatt kontakt med. Hvis det er en kopi som ikke samsvarer med de andre kopiene, vil
systemet automatisk avvise den og si at den er falsk/ugyldig. Alle disse smartkontraktene
vil bli oppbevart i «blokker», som er knyttet videre til en lang kjede med «blokker»
– som navnet sier Blockchain. Så hvis en hacker ønsker å forandre på
kontraktene, så må hackeren gå inn til hver enkelt person i nettverket, ta tak
i kopien av dokumentet, i hver eneste blokk som er i kjeden, og dette må gjøres
alt på en gang. Hvis hackeren endrer på noe i bare et dokument, så vil systemet
legge merke til dette, og slår ut en alarm på det!

Som en hacker vet, så er det vanskelig å hacke seg inn i
dokumentene som er sikret i bare en enkelt datamaskin, og at han skal gjøre det
på så mange samtidig blir utrolig vanskelig, og kanskje umulig.

Bankene vil ha blockchain

Det er jo ikke bare salg av eiendom som gjør at blockchain
er smart. Det finnes mye annet å bruke blockchain til. Selvfølgelig har jo
eiendom salg veldig mye nytte av blockchain. Det som bankene er veldig opptatt
av er å unngå intern korrupsjon. Det er uheldigvis slik at noen selgere gir ut
veldig store lån, eller store summer av penger, til sine kunder, for å kunne
tjene mest mulig selv. Dette kan være provisjonsbasert lønn, personer de
kjenner som de vil tjene litt ekstra på. Det kan også være selskaper som selger
hus for overdrevent pris. Blockchain skal få en slutt på dette, at alle partiene
i en slik forhandling skal være trygge og føre til en vinn-vinn situasjon. Når smartkontraktene
blir kopiert til hver eneste person i nettverket, så vil det også stå på
kontrakten hvor mye en eiendom har i verdi i markedet. De kan også følge med på
hver eneste transaksjon som skjer fra kontoen.

Dette skal også spare tid og penger på internasjonale
pengeoverføringer. Som f.eks. hvis du vil overføre 1000 kr. fra din konto her i
Norge til en venn i Spania, så trenger vi personer som kan verifisere at du har
1000 kr. mindre på din konto, og din venn har 1000 kr. mer i sin konto. Her
kommer det også valutakurs, banker, osv. som må blande seg inn for at dette
skal gå gjennom. Dette koster penger og dette koster oss masse tid.

Hvis bankene bestemmer seg for å benytte seg av blockchain, og bli kvitt alle mellomleddene i forhandlingen, kan dette spare tid og penger. Santander ønsker å implementere dette i sitt system, og de sier at dette kan få dem til å spare 20 milliarder hvert år. Det er mye penger!

Det er store potensialer med denne teknologien, og det er
flere bedrifter som ønsker å forstå seg bedre på blockchain!