nivesmedenhodzic mars 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hensikten med markedskommunikasjon er å blant annet fange forbrukers
oppmerksomhet, videreføre lærdom, påvirke og til slutt få utløst en form for
atferd hos forbrukeren. Dette går ikke alltid knirkefritt, og en vanlig
barriere for en eventuell atferdsendring kan være kommunikasjon.

Eksamensgruppen min tar i bruk Toro som valgt virksomhet ved
eksamensbesvarelsen. Jeg tar derfor utgangspunkt i denne virksomheten videre i
blogginnlegget. Toro gjorde et bærekraftig markedsføringstiltak i 2019, der de
bestemte seg for å markere alle produkter som er produsert klimavennlig med et
klimamerke. Målgruppen er i all hovedsak forbrukere som har et ønske om å handle
bærekraftig eller handler bærekraftig fra før av. Eventuelle barrierer som kan oppstå
ved en markedskommunikasjon mellom virksomhet og forbruker vil da være mellom
Toro og kunder som de vil endre atferden til og få dem til å ville handle
bærekraftig.

Først og fremst er kvaliteten i kommunikasjonen viktig for å
forhindre barrierer eller skape minst mulig barriere ved en eventuell endring. For
å endre vaner og handlinger kreves et samspill mellom kommunikasjon og konkret
tilrettelegging. Med andre ord, dersom vi vil endre atferden til kunder som
ikke har et ønske eller føler et behov for å handle bærekraftig, må det ved god
markedskommunikasjon og enkel tilrettelegging for forbrukere. Det skal være
enkelt for dem å ta klimavennlige valg og det er viktig at dette kommer fram ved
hjelp av god kommunikasjon. På den måten vil det være muligheter for å forhindre
barrierer.

Klimakommunikasjon defineres som informasjon og budskap med
et mål om at målgruppen skal vite hva som kan gjøres for å kutte utslipp av
klimagasser. For å ha et solid kommunikasjonskonsept er det nødvendig for Toro å
velge ut en arketype. En arketype er en form for identitet ved kommunikasjon. Løsningen
for en god klimakommunikasjon og å unngå barrierer er:

  1. Kraften i sosiale medier
  2. Bruk av positive rammer
  3. Tilrettelegging for enkle handlinger
  4. Fortelle historier
  5. Fokusere på tiltak som vi personlig kan gjøre
    noe med