arvin0809 mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bedriftens rolle i samfunnet handler om de økonomiske, etiske, juridiske og filatopiske forventningene samfunnet har til bedrifter på ett viss tidspunkt. Med bedriftens rolle sikter man til hvordan bedriften opptrer seg i forhold til samfunnet. Blant annet hvordan en bedrift forholder seg til helse, miljø og andre slike faktorer.

CSR

CSR er en forkortelse
av «Corporate Social Responsibility». På norsk betyr CSR «bedriftens
samfunnsansansvar» og det handler om bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige
hensyn i daglig drift, men også å følge gjeldende lover og etiske standarder i
det landet de opererer i.

Bilderesultater for csr
https://www.google.com/search?q=csr&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJxJTH4fHnAhVCwKYKHUqaDhsQ2-cCegQIABAA&oq=csr&gs_l=img.3..0l5j0i30l5.3313.183947..184188…0.0..0.65.239.4……0….1..gws-wiz-img…….0i67.bzJIMqAtSe4&ei=77lXXomRGMKAmwXKtLrYAQ#imgrc=-BKAz6-MpPxyrM&imgdii=hzFxkDcBWQCZoM

Ved at bedrifter viser
samfunnsansvar kan de både oppnå et bedre omdømme som også forårsaker økte
fortjenester. Riktige innvesteringer i samfunnsansvar har vist seg å gi
bedrifter mer lojalitet, ett positivt omdømme fra kunder og myndighetene og
fornøyde ansatte.

Hvilke områder en
bedrift bør engasjere seg bestemmes i hver enkelt bedrift ut ifra hva de kan bidra
med og hva de kan gjøre. Samfunnsansvar skal ikke være en liten del av
bedriften sin oppgave, men må integreres i hele bedriften.

CSV

CSR og CSV innebærer begge mye av det samme. Begge innebærer at man følger gjeldende lover og etiske standarder. CSV er en forkortelse av Creating Shared Value og skiller seg på noen måter fra CRV. CSV er integrert i forretningsmodellen for konkurransen og profitten sin del, i motsetning til CSR som responderer på ytre press.

Bilderesultater for Creating Shared Value,
https://www.google.com/search?q=Creating+Shared+Value,&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj8gI7U4fHnAhVmx4sKHfQtA9UQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1280&bih=529#imgrc=NZx2XBc_rVr4pM

CSV betyr å skape delt
verdi. Den delte verdien bygger på å finne og utvikle sammenhenger mellom
samfunnsmessig o (Nygaard, 2019)g økonomisk fremgang.
Ett eksempel på tilfeller i dag hvor CSV brukes kan være dette med klima og
miljø spørsmål. Utviklingen av høyteknologien er en måte å tilfredsstille ett
samfunnsbehov. Videre må virksomheten integrere samfunnsbehovet, for eksempel
ved å skape mål om bærekraft. (Harvard Business)

CSV er et konsept som er
kommet i vinden siste tiden fordi det appellerer til lønnsomhet og vekstmuligheter.
Denne ideen handler om å danne muligheter for nye profitable forretningsområder
ved å skape verdi både for aksjonerer, men også for samfunnet.

 I disse tider blir bedrifters samfunnsansvar hele tiden satt på prøve. Det er da man ser nytten og verdien av å ha en strategi innenfor samfunnsansvaret bedriften har (CSR eller CSV). Det er i dag stort fokus på miljø og bærekraft og bedrifter må derfor tenke i nye baner. Bedrifter er nødt til å tilfredsstille behovet samfunnet har i dag, men uten å ødelegge for neste generasjons behov.

Kilder

Harvard Business, r. (u.d.). Den store ideen: å
skape delt verdi.

Nygaard,
A. (2019). Grønn markedsføringsledelse . Fagbokforlaget.

Bilde
1: https://www.google.com/search?q=csr&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJxJTH4fHnAhVCwKYKHUqaDhsQ2-cCegQIABAA&oq=csr&gs_l=img.3..0l5j0i30l5.3313.183947..184188…0.0..0.65.239.4……0….1..gws-wiz-img…….0i67.bzJIMqAtSe4&ei=77lXXomRGMKAmwXKtLrYAQ#imgrc=cMb0CXFtPeHJQM

Bilde 2: https://www.google.com/search?q=Creating+Shared+Value,&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj8gI7U4fHnAhVmx4sKHfQtA9UQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1280&bih=529#imgrc=NZx2XBc_rVr4pM