nira002 mars 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Lenge har det vært omdiskutert hvorvidt bedrifter skal ta del i det miljø og samfunnsmessige problemene, og hvorvidt de skal på egen initiativ hjelpe samfunnet med å overkomme/løse de ulike problemene. Videre skal vi prøve å koble opp førstnevnte tema med hvorfor CSR og CSV er en så stor og viktig faktor for dagens næringsliv.

Slik vi ser på bildet over så har det vært ganske delte meninger opp gjennom årene. Men hvem har egentlig det reelle ansvaret overfor verden? Er det privat sektoren, offentlige sektoren eller begge? Uansett om det er delte meninger verden over så har det seg fortsatt slik at bedrifter i både privat og offentlige sektorer beveger seg sakte over mot et mer bærekraftig forretningsplan. Grunnen til at både etablerte og nyetablerte bedrifter beveger seg sakte over mot en grønnere fremtid er på grunn av de skjulte mulighetene og de nye markedene som ligger innenfor akkurat det området.

Se eksempel under:

https://nouw.com/emmastokes/tise-it-34158892

Tise, er et godt eksempel på en bærekraftig bedrift som fremkom av grønne endringer i verden. Deres konsept går ut på å få ned svinn tallet på klær (klær som blir kjøpt og brukt minimalt før det kastes igjen) samt at de prøver å minske den negative “Fast fashion” trenden som har kommet de siste 5 årene. Slik vi snakket om tidligere i denne artikkelen så åpnet det seg en stor mulighet og den har Tise utnyttet meget godt. Tise, har klart å regne seg frem til at ved å gjenbruke 1 kilo tekstil, kan du spare miljøet for 11 kilo CO2, 1/2 liter kjemikalier og bruk av nesten 2 500 liter vann.

Slik vi ser her så har Tise oppdaget en mulighet i et nytt marked, og ble nyetablert i et ganske så lite etterspurt marked. Vi kan også påpeke at det er ingen krav til at bedrifter må opptre bærekraftig i verden, men mange velger å gjøre det (som Tise) av etiske grunner, samtidig som det er en reell marked for det.

CSV – Creating Share Value

Creating Share Value handler om lage nye retningslinjer/tiltak og driftsprosedyrer som gjør at bedriften din kan maksimere inntektene, samtidig som de tilbyr fordeler som gir lokalsamfunnet.

Se eksempel under:

https://www.vartoslo.no/la-oss-gjore-oslos-gater-sneipfrie/

Sneipfritt er en prakt eksempel på Creating Share Value. Konseptet handler om å fjerne vanen av å kaste sigarettsneiper på bakken etter bruk, men heller kaste det inn i en delt boks, slik du ser på bildet over. Måten Sneipfritt generer/kan generere penger på er blant annet ved hjelp av reklamer på deres produkter. Dette er med på å danne et godt eksempel for den fremtidige generasjonen og samt for verdens grønne utvikling.

CSR – Corporate Social Responsibility

CSR oversatt til norsk vil si bedriftens samfunnsansvar. Det er ofte definert som bedriftens integrasjon av sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift på firvellig basis, utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer i.

For mange går dette under moral og etikk i hver enkelt bedrift. Slik som vi ser i øvrige avsnitt handler dette om å gjøre noe godt for samfunnet, uten å nødvendigvis måtte få tilbake goder for handlingene som er gjort.

Eksempel, Røde Kors:

https://www.picapoint.no/suksesshistorier/opplaeringsmateriell-og-rekrutteringskampanjer-for-rode-kors/

I Røde Kors opererer flere frivillige mennesker som jobber for å ta vare på de som trenger det mest. En av de beste handlingene deres har vært deres “kompis” konsept. Her handler om å samle alle fra 18 – 30 år 1 – 2 ganger i måneden for å utføre aktiviteter i lag (noe som Røde Kors sponser med).

Respons

  • Skal/burde bedrifter ha et ansvar for samfunnet?
  • Mangler dagens bedrifter empati? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hva hadde du vært villig til å gjøre for å forandre verden til et bedre sted en dag?