Juliehopp mars 5, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Modul to «Sosial kommunikasjon» med foreleser Cecilie Staude er for fult i gang. Hun er en dyktig foreleser som gir oss spennende stoff og utfordrende oppgaver. Cecilie har gitt oss en oppgave der vi skal utforme en kommunikasjonsplan for en selvvalgt virksomhet der FNs bærekraftsmål står i fokus. Kommunikasjonsplanen skal skreddersys for sosiale medier og den valgte målgruppen.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.  

Bilderesultater for fns bærekraftsmål
Kilde

Bergans of Norway

I dag er Bergans of Norway en ledende aktør innen utvikling av funksjonelt turutstyr og teknisk bekledning. Bergans er opptatt av at folk skal være ute, nyte naturen og oppleve turglede. Og for å sikre at nye generasjoner skal få like mye glede av friluftsliv som oss, er ikke Bergans bare opptatt av produktutvikling og produksjon, men fasen der produktet skal repareres, videreselges eller resirkuleres.

Bergans har vært medlem av Initiativ for etisk handel siden 2009. Organisasjonen er ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Siden Bergans har mye fokus på bærekraft, oppfyller de miljøfyrtårnets bransjekrav og er en offisielt godkjent miljøfyrtårn-bedrift. For å være et miljøfyrtårn må bedriften innfri krav knyttet til arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfallshåndtering, transport og klimautslipp

FNs bærekraftsmål 12

ANSVARLIG 
12 
FORBRUKOG 
PRODUKSJON

Bærekraftsmål 12, “ansvarlig forbruk og produksjon” dreier seg om at vi i fremtiden må sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Blant de 100 største selskapene i Norge, er bærekraftsmål 12 et av de hyppigst prioriterte målene. I dag forbruker vi mer enn hva som er bærekraftig for kloden, vi må derfor gjøre mer med mindre ressurser. Som et resultat av et stadig overforbruk er vi som forbrukere og de mange virksomheter, nødt til å ta aktive valg daglig for å senke den stadige overforbruken. Eksempler er å ta i bruk resirkulerte materialer ved produksjon og aktivt jobbe for en mer miljøvennlig produksjonsprosess. 

Bergans ønsker å bidra til et grønt skifte og en mer sirkulær økonomi. Som et resultat av at plagg som lever lenger bidrar til et mindre økologisk fotavtrykk, samarbeid Bergans med sine kunder. Målet med samarbeidet er å forlenge produktets levetid. Ved å tilby tjenester som reparasjon, innsamling og ombruk, redesign og utleie, vil forbruket sannsynligvis oppleves mer bærekraftig og det vil på sikt kunne føre til et ansvarlig forbruk. Mengden produkter som produseres vil sannsynligvis også minimeres fordi forbrukere aktivt får hjelp til å gjenbruke, leie og resirkulere produktene. Dette bidrar på sikt til en ansvarlig produksjon.