eirillhoff juni 6, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

De fleste har hørt om betalt og organisk søk. En standard rutine for folk i dag er å researche produkter og tjenester i søkemotorer før kjøp. Ved å rette blikket mot søk, betalt og organisk, kan bedrifter styrke sin synlighet på nett. 

Hva er en søkemotor?

En søkemotor er en programvare som er designet til å finne informasjon fra internett. Den fungerer som et datasystem hvor informasjonen er overensstemmende med søk og rangerer treffene etter hvor relevante de er. Treffene vises på en SERP, som står for Search Engine Result Page. Der vil treffene vises på resultatsiden som klikkbare lenker etter søk. Informasjonen man finner kan variere fra nettsider, bilder, videoer, artikler o.l.

Søkemotoren finner man gjerne som et eget nettsted, der man kan filtrere hva man leter etter med innstillinger. Dette blogginnlegget viser hvordan man kan utføre bedre Google søk. Når det er snakk om søkemotor er det vanlig at man automatisk tenker på Google, som er den mest brukte søkemotoren i Norge. Men det finnes flere ulike søkemotorer som blant annet Yahoo, Bing, Kelko og Kvasir. 

Betalt søk

Betalt søk vil si søkeordannonser som ligger øverst ved søk i søkemotoren, og også på høyresiden av søkeresultatene. På denne måten vil annonsen komme opp på første side ved søk, og bli tidlig oppdaget av søkerne. For noen er det ikke like lett å skille mellom søkeordannonser og organisk søk. I følge Instapage klarer ikke 45.5 prosent å skille mellom de to variantene. Men det viktigste å merke seg er at søkeordannonser inneholder ordet «annonse». 

Når digitale markedsførere skal opprette søkeordannonser benytter de med andre ord PPC, som står for paid per click. Det vil si at bedriften betaler for hvert klikk annonsen kan skaffe. Gjennom Google bruker man da noe som heter Google Adwords. Ettersom man kun betaler for klikkene, koster annonsen i seg selv ikke noe før besøkende klikker på den. Og så er det slik at prisene per klikk er billigere jo bedre landingssiden er. Altså har SEO (søkemotoroptimalisering) innvirkning på betalt søk, selv om det er vanlig å anta SEO er forbeholdt organisk søk. Dette kommer av at Google vil besøkende skal finne relevant informasjon som samsvarer søkene deres. På denne måten kan de fortsette å være den ledende søkemotoren. 

Organisk søk

Organisk søk vil si søkeresultater som man ikke kan betale for. De rangeres etter landingssidens relevans og kvalitet. For å vurdere dette blir det sett på innhold, lenker og det tekniske. Jo bedre landingssiden er, jo høyere rangeres den på SERP. Det skapes derfor en anerkjennelse og troverdighet til nettsidene som havner høyest oppe. Dersom man er en av de som kan skille mellom betalt og organisk søk, vil man helst se på det organiske søket. Dette er fordi søkeresultatet har fortjent plassen sin, og ikke er satt blant de øverste fordi det er betalt for.

Google har strenge krav til kvalitetssjekk, og for å komme høyt opp bør man benytte seg av SEO. Ved å ha fokus på å forbedre nettsiden sin i henhold til SEO, kan man bygge seg opp til å bli ett tillitsfull nettsted med en langvarig og stødig vekst. Ved å benytte seg av betalt søk kan man få umiddelbare klikk, mens ved organisk søk kan man bygge opp en troverdighet som generer klikkene. Les gjerne mer om SEO i dette blogginnlegget.

Hva skal man velge – betalt eller organisk søk?

Velg begge deler! Begge variantene har sine fordeler, og man begrenser seg ved å kun benytte seg av den ene. Både betalt og organisk søk drar nytte av SEO, så det er noe en bedrift uansett bør ha fokus på for å øke synlighet. Ved å velge begge kan man benytte seg av fordeler fra hver. Betalt søk gjør at du havner øverst på SERP, og generer raske klikk. Organisk søk bygger troverdighet og renommé, som gjør at klikk vil generere seg selv. Dersom man er en liten bedrift med strammere budsjett og ikke vet hvordan man skal synliggjøre seg bør man starte med SEO for organisk søk. Det er fordi SEO i seg selv er en kosteffektiv markedsføringsmetode, og annonser kan bli dyrt i lengden. 

– Eirill Hoff

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Søkemotor

https://redperformance.no/definisjon/serp-search-engine-result-page/

https://instapage.com/blog/what-is-a-ppc-landing-page

https://nettrafikk.no/synergi-seo-betalt-sok/

https://bonefish.no/blogg/166-hva-er-forskjellen-pa-sokeordsannonse-og-organisk-sokeresultat

https://neilpatel.com/blog/how-to-do-seo-for-a-tiny-website-that-doesnt-have-any-visitors/