emmastoele juni 7, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

De fleste bruker google ofte og i en rekke forskjellige sammenhenger. Når vi søker etter noe på google kommer det opp utallige resultater og mulige svar på det vi søker etter. Men, har du noen ganger tenkt over hvorfor noen alternativer kommer høyere opp enn andre når resultatene vises? Dette kommer av forskjellen på organiske og betalte søk. I dette innlegget skal jeg ta for meg mer om dette, og hvordan det brukes.

Betalte søkannonse
Betalte søk er i all hovedsak det vi ser på som betalte annonser fra bedriftene. De er kjøpt og betalt for å få en rask plassering over de organiske resultatene. Her har bedriftene betalt penger til markedsføring av søkemotorer slik at deres nettsted vil være det første som kommer opp når noen søker etter utvalgte nøkkelord. Ved bruk av SERP, Search Engine Result Page kan man som oftest skille mellom betalte og organiske resultater. Dette ettersom de betalte resultatene er merket «annonse», og finnes alltid på første side.

Her ser vi et betalt søk i toppen, markert med annonse

Organisk søk – de ubetalte resultatene
Organiske søkeresultater er de ubetalte resultatene som kommer opp under annonse resultatene. Her er det algoritmen som har analysert at de utvalgte resultatene har den relevante informasjonen som du søkte etter. Algoritmen har da analysert og filtrert ut andre sider som den ikke finner relevant for deg. Derfor lander disse sidene høyt oppe på søkeresultatene, og ettersom de er ubetalte er dette noe man må gjøre seg fortjent til.
Søkeroptimaliseringen SEO, Search Engine Optimaization kan hjelpe siden din med å havne høyt i søkeresultater hvor du har noe å tilby.
Ved bruk av SEO optimaliserer du siden din slik at den tilpasser algoritmene i søkemotoren så godt som mulig. SEO er en lang prosess og det kan gjerne ta opptil et halvt år før siden din har klart å komme seg opp på rangeringen. Selv om det tar lang tid er det verdt det ettersom det finnes gode eksempler på hvor effektivt det er når man er kommet seg dit.

Under de betalte søkene finner vi de organiske søkene

Organisk eller betalt søk?
Så hvilken av de to elementene er best for bedriften å bruke? Det finnes ingen fasit på hva som fungerer best ettersom de begge to har både positive og negative sider.
Det er lett å se på et betalt søk som mindre troverdig enn organisk. Betalt søk markeres som annonse, og mange forbinder annonse med en reklame som er kjøpt og betalt. Dette kan gjerne virke negativt inn på søkeren, men allikevel vil siden komme høyt opp i en viss periode. 
Et organisk resultat der i mot vil kunne virke mer troverdig, og finnes der fordi siden har gjort seg fortjent til å havne høyt oppe. Det som er negativt her er at man kan tape tid ettersom det kan ta tid før siden kommer seg høyt opp på resultatene.

KILDER:

https://www.acquisio.com/blog/agency/difference-between-organic-paid-search/