sofiaamalieb januar 11, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Fra mandagens forelesning var vi innom flere interessante ting, men det var en ting som fanget min interesse spesielt. Dette var diskusjonen rundt kunstig intelligens. Dette temaet vet jeg at jeg har hørt flere ganger før, og at det er et omdiskutert tema. Vil kunstig intelligens bidra til en positiv eller negativ utvikling for vårt samfunn? Men hva er egentlig kunstig intelligens?

 

Kunstig intelligens er når man lærer datamaskiner kunnskap og ferdigheter slik at de er «intelligente» nok til å klare å løse problemer og lære av sine egne erfaringer. Dette er en stor utvikling innenfor datateknologi som har fått mye oppmerksomhet.

 

Det er flere større bedrifter og offentlig myndigheter over hele verden som bruker mye penger på grunnforsking og produktutvikling innenfor kunstig intelligens. Noen av verdens største firmaer som Google, IBM og Microsoft er engasjert i dette. Vi har allerede sett at kunstig intelligens har blitt tatt i bruk flere ganger. «Chatterbots» fra 1966 for eksempel var flere dataprogrammer som man kunne kommunisere med. Kunstig intelligens ble også brukt tidlig i enkle spill som sjakk og dam. Det har også vært mye utprøving av selvstyrte kjøretøy. Jeg skal være ærlig å si at det første jeg tenkte på når jeg hørte snakk om dette, var at jeg ble veldig skeptisk. Hvordan skal et kjøretøy tenke slik som et menneske gjør ute i trafikken? Spesielt når jeg selv ikke alltid føler jeg har full kontroll når jeg kjører bil. Google skal nå ha selvkjørende biler som trolig vil komme i 2020, som består mye av kunstig intelligens. De sier at dette kjøretøyet har en teknikk som kalles «Deep Learning», og er en teknikk som skal gjøre at kjøretøyet ikke gjør menneskelig feil og unngår trafikkulykker. Noe som beroliger meg litt.

Konsekvensene av bruk av kunstig intelligens i ulike yrker vil være at mange jobber forsvinner. Som sagt vil yrkessjåfører eventuelt miste jobben. Samtidig vil nok nye jobber som vi ikke vet hva er enda komme. Jeg tenker at kunstig intelligens kan også bidra til enklere måte å jobbe på. Tidsbruken man bruker på å gjennomgå store mengder av data vil bli rimelig redusert for eksempel. Et eksempel på et område hvor dette har blitt mye forsket på er innenfor sykehus. Datamaskiner kan hjelpe leger med å ta bedre valg for pasientene, ved at systemet finner kjappere frem til informasjon om pasienten, og i tillegg finner nye måter å bruke informasjonen på.

Samtidig som at det kan være mange positive sider ved Kunstig intelligens er det mange som er redde for denne utviklingen. Vil kunstig intelligens kunne klare å ta over alle våre jobber? Vil kunstig intelligens etterhvert klare å bestemme mer selv, utenom det vi har programmert den til? I forbindelse med slike problemstillinger er det spesielt en serie som dukker opp i tankene mine. Dette er serien som er kalt «westworld».

Dette er en amerikansk serie som omhandler fremtiden hvor de har konstruert en verden hvor rike mennesker kan oppleve «western-world» med programmerte roboter. Disse robotene har blitt programmert til å innta ulike roller, og som de rike menneskene kan gjøre hva de vil med. Jeg syntes denne series ikke bare er utrolig spennende og fascinerende, men også at den viser hva som kanskje kan skje hvis kunstig intelligens kommer ut av vår kontroll. Vil datamaskiner etterhvert begynne å få egne følelser og tanker? Samme som i Westworld? Noen mener kanskje at vi har for lite kunnskap enda, og må være forsiktige med hvor fort utviklingen går. Før vi eventuelt ikke får stoppet den selv.

Kilder:

https://snl.no/kunstig_intelligens

https://forskning.no/meninger/kronikk/2016/05/vi-blir-alle-utkonkurrert-av-kunstig-intelligens

https://forskning.no/2017/03/kunstig-intelligens-kan-hjelpe-leger/produsert-og-finansiert-av/universitetet-i-agder

https://no.wikipedia.org/wiki/Kunstig_intelligens