pernilleskei January 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dag er det flere og flere tjenester som digitaliseres rundt oss. Internet of Things vokser, vi venner oss fort til nye ting og tenker kanskje at dette er nok et steg mot et enklere, mer sømløst liv. Hvordan er prosessen som gjør at vi kan ta i bruk disse innovative tjenestene og produktene? Har dette noen betydning for oss som forbrukere og burde vi være mer bevisste på det?

Hva er “Big Data”?

Big data er informasjonsmidler som kommer i høyt volum, høy hastighet og mange variasjoner. Data kan bli hentet fra forskjellige kilder, med forskjellige typer formater.

Selskaper kan samle dine data hver gang du sender en epost, lagrer et dokument, ser en video, kjøper en tjeneste på nett eller gjennomfører en forretningstransaksjon. Ved hjelp av Internet of Things og industrielt utstyr som smartmetere, sensorer og radiofrekvensidentifikasjon har de også mulighet til å samle data i en svært stor hastighet. Det kan altså komme så mye kompleks og hurtig data at det kan være nærmest umulig å forstå den kun ved bruk av normale metoder.

Funksjonen til big data

Selv om man har skaffet seg masse data betyr ikke dette at man har oppnådd så veldig mye enda, mengde er ikke nødvendigvis viktig. Data som bare ligger der har ingen verdi så lenge man ikke tar den i bruk, analyserer den, og forsøker å forstå den (eller får en kunstig intelligens til å forstå den).

Fordeler ved big data

Forståelsen av dataene man har samlet inn kan være svært positiv for selskaper. Jo mer data de får analysert, jo flere korrekte valg og avgjørelser kan de ta for å forbedre tjenesten eller produktet. Som kunder er det ikke sikkert vi legger direkte merke til forskjellene, men hvis noe er godt tilpasset vår egen atferd er det stor sannsynlighet for at vi går tilbake til produktet/tjenesten. Altså kan det i stor grad gagne selskaper hvis de tar i bruk dataene sine, analyserer dem og forstår dem.

Negative konsekvenser som følge av big data

Mange vil kanskje være kritiske til hva big data egentlig gjør for oss som mennesker. Det
er ingen tvil om at vi får fantastiske produkter og tjenester som et resultat
av dette, og menneskene og selskapene som står bak dem oppnår store suksesser. På
samme tid kan man spørre seg om det er riktig at noen skal tjene penger på
mennesker ved å analysere atferden deres slik at de kan forutse hva deres neste
kjøp kommer til være.  

Er du bevisst på når tjenester og produkter har hentet
dataene dine og forsøker å utnytte det til sin fordel og økonomiske gevinst?
Eller ser du på dette som noe positivt som hjelper deg med dine behov og gir
deg tid til å tenke på viktigere ting?