emewad februar 6, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Big data er et begrep som brukes på internettet gjennom å
analysere informasjon.

SNL definerer big data som følgende” Stordata, teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon.”

Det handler altså om at analysere informasjon på
nett mere nøye for å eksempelvis klare markedsføre et produkt til et mere
spesifikt segment.

Big data kjennetegnes ofte av de 3 V-ene.

Volume- mengden av data

Varity- Forskjellig data som er tilgjengelig fra
forskjellige plattformer. Ex facebook og google.

Velocity- som betyr hastighet og handler om at informasjon er tilgjengelig fortere en før- noe som gjør at kvaliteten på analysen blir mere tidsriktig.

I følge en artikkel skrevet av Sigvald Sveinbjørnsson mener han man ha forståelse for kvantumet på internett. Det er kanskje ikke så enkelt å bare analysere en mengde data. I tillegg til at internettet er stort er det og en god del ustrukturert data. Eksempel på denne type data kan være regneark, dokumenter epost eller videos. Omfanget av ustrukturert data er mye større enn det strukturerte og kan ta lang tid å analysere. Han mener videre at vi heller ikke må glemme rask data. Vi produserer så mye data at nesten ikke organisasjoner selv alltid klarer holde styr på det.

Da kan vi tenke oss hvorfor Big data er noe organisasjoner begynner se etter. Big data hjelper oss at skille ut informasjon, som er fakta basert, fra større mengder- noe som i sin tur hjelper oss at få statistikker, markedsføring eller informasjon om spesifikke ting mer nøyaktig.