Brage Tellebon January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I starten av 90-tallet ble det første kryptografisk beskyttede blokk kjeden påtenkt. Tanken var å lage et system hvor dokumenter ikke skulle bli tuklet med. Siden skjedde det ikke så mye med denne teknologien, helt til den senere ble tatt i bruk like etter finanskrisen av en eller flere individer kjent som Satoshi Nakamoto for å lage krypto valutaen Bitcoin.

Photo by Dmitry Demidko on Unsplash

Bitcoin

Bitcoin er en desentralisert digital valuta uten en sentralbank eller en eneste administrator som kan bli sendt fra bruker til bruker på et peer-to-peer bitcoin nettverk uten nød for mellommenn. tanken er å skape en verden hvor vi ikke trenger å måtte lene oss på sentraliserte organisasjoner og institutter. Bitcoins transaksjoner er verifisert av et nettverk av noder gjennom kryptografi og innført i en offentlig logg kalt en blockchain.

Blockchain

Denne loggen er lagret på alle enheter som er koblet til peer-to-peer nettverket for å gi bitcoin den sikreste måten å lagre transaksjoner på. Dette er på grunn av måten blockchains er bygget på. En kjede av blokker. 

En blokk i en blockchain består av tre deler; Data og to typer “Hash”. Dataen er for eksempel en transaksjon og all informasjon som tilhører denne. Hvem senderen er, hvem mottakeren er, og beløpet som blir overført. En hash er en sekvens som sier hvilken blokk den tilhører slik at man skal kunne finne igjen transaksjonen, og hver blokk har sin egen unike hash. Blokken består også av hashen til den forrige blokken, slik at man vet hvor i kjeden hver enkelt blokk befinner seg. 

All denne informasjonen skaper en unik blokk som ikke kan forandres på fordi teknologien tilsier at hvis man endrer på en blokk, vil hashen dens forandres også. Dette gjør at den neste blokken også må forandres for å inneholde den nye hashen, og likt med den neste, og neste. Dette skaper en kjede som er helt unik og ikke kan forandres på noen måte.

Poenget med bitcoin er å vise at det ikke er en bruk for banker eller mellomledd når det kommer til å håndtere pengene våre. Men det er likevel vanskelig å kunne stole hundre prosent på en slik valuta da den er mer uforutsigbar enn andre valutaer. Akkurat nå ligger en Bitcoin til verdi av 77 733 NOK, men bare for et år siden lå den på 30 262 NOK, og 86 910 NOK for to år siden. Men hvis den blir mer vanlig å kunne bruke, og hvis flere mennesker begynner med det, vil den kanskje kunne bli mer pålitelig.

Lenker

Simply Explained – How does a blockchain work
Don Tapscott – How the blockchain is changing money and business