Karandip Singh January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bitcoin:

Alle har vel hørt om
kryptovalauten Bitcoin. Denne kryptoen baserer seg på teknologi som heter
blockchain. Blockchain som heter blokkjeder på norsk er faktisk noe av deg mest
revolusjonerende som har sett på internett. Men hva er egentlig blokkjeder?

Hva er en blokkkjede?

  • En blokkkjede eller blokk-kjede
    er en distribuert database hvor node automatisk verifiserer endringer og
    tilføyelser som gjøres på noen av de andre nodene. Den opprinnelige
    blokkjeden utgjør databasen for den elektroniske valauten bitcoin. https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede

Altså en blokkkjede
kan forklares veldig enkelt som en type logg hvorav loggen består av flere
blokker med informasjon. Da sender vi denne informasjon frem og tilbake. Vi vil
faktisk få beskjed hvis det skulle bli gjort endringer også. Men endringene må da
godkjennes av alle parter før prossesen kan fortsette. For å forklare det
enklere blir blokkjedeteknologien en mellomledd som dermed blir uavhengig.
Eksempel på dette kan være f.eks revisorer, banker osv.

For å forklare det
enda lettere kan vi f.eks tenke oss at blokkjede er en dagbok, som blir notert
hverdag og alle disse notatene blir da krypert som gjør at den er sikker.

Bilderesultater for Blokkjeder bilder

Hva kan blokk-kjeder brukes til og hvordan påvirker det oss?

Blokkjeder har blitt
veldig nødvendig for oss ettersom det kryptere informasjon. Når man f.eks har
utgifter som dokumentavgift, registreringsavgift osv har man informasjon av oss
på servere og da er det viktig at dette er krypert sikkert. Når blokkjedeteknologien
brukes blir alt dette tatt i bruk automatisk og all historikk om dine kjøp og
salg blir lagret automatisk på en svært sikker måte.

Kilder: https://no.wikipedia.org/wiki/Blokkjede