adriannilsen juni 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Alle digitale forretningseventyr forutsetter synlighet i verdens mest besøkte handlegate, nemlig Google. Dersom man ønsker å kommunisere, og selge produkter og tjenester på nett, er god tilstedeværelse i søkemotorer nærmest en forutsetning. I dette innlegget ønsker jeg dermed å presentere litt om organisk og betalt søk i søkemotorer.

Før vi går videre er det hensiktsmessige å påpeke at jeg kommer til å referere til Google ofte i dette innlegget. Dette fordi Google sitter på en markedsandel på tilnærmet 90% for søkemotorer globalt, på tvers av flater. Dersom det skulle være problematisk, kan mye av det jeg nå presenterer overføres til andre søkemotorer også.

Organisk og Betalt søk

Organisk og betalt søk er begge elementer virksomheter benytter for å øke synligheten i søkemotorer. Med en stor, og ganske innlysende, forskjell: Ved organisk søk har man optimalisert et nettsted for å rangere høyt i søkeresultatene (også kalt SERP, Search Engine Result Page). Dette er helt gratis, og betraktes som søkemotoroptimalisering (SEO). Mens ved betalt søk, betaler virksomheter gjennom en annonsemodell basert på bud, en viss sum per klikk de får på en annonse som er plassert i søkeresultatene. Virksomheter har her betalt for å kunne kjøre annonser mot spesifikke søkeord og fraser. En slik modell blir ofte referert til som Pay-Per-Click (PPC) ved Search Engine Marketing (SEM). 

Både SEO og PPC er en sentral del av en «pull»-markedsføringsinnsats, hvor potensielle kunder foretar spesifikke søk, og om du har en god plassering i SERP eksponeres de for innholdet ditt (Visser m.fl 2018, 214-215). Vi kan betrakte Google som en matchmaker, der de ønsker å leverer de beste resultatene til sine brukere som er på utkikk etter å finne informasjon.

Som skjermdumpen under viser til, er de to øverste treffene Google viser meg ved søkeordet «SEO» annonser. Dette defineres da som betalt søk. Mens det nederste treffet, er et organisk søk. Dette er et resultat av at virksomheten har arbeidet med å optimalisere sitt nettsted, til den grad at Google mener dette er den mest relevante (ikke betalte) kilden for meg å lese om SEO på.  

SERP: Søkeresultater ved søkeordet «SEO»

Søkemotoroptimalisering (SEO)

Søkemotoroptimalisering (SEO) er altså prosessen hvor man optimaliserer et nettsted mot spesifikke søk og fraser, slik at siden organisk (ikke betalt) rangerer høyt i SERP. Naturlig er det slik at jo høyere en side rangerer i søkeresultatene på Google, jo bedre er det. Dette er ikke nødvendigvis en enkel oppgave. Googles høysete formel er å levere kvalitet til alle som søker informasjon der ute, og dermed handler SEO om å levere på kvalitet etter Googles standarder. Søkemotoroptimalisering er omfattende og komplekse aktiviteter, som krever at man er oppdatert, og har kunnskaper om søkemotorer, teknologi og markedsføring. Er man en god skribent, kommer dette også godt med (Visser m.fl 2018, 217).       

De beste nettstedene leverer relevant innhold og riktig informasjon, og får en god plassering deretter i SERP. Plasseringen blir bestemt av søkemotorens algoritme, i Googles tilfelle PageRank. Disse algoritmene er naturligvis holdt som forretningshemmeligheter, og er stadig under utvikling hvor de blir mer og mer sofistikerte.   

Hvordan arbeide med å optimalisere nettstedet organisk

Det er en rekke faktorer som har innvirkning på den organiske rangeringen i søkeresultatene på Google. Faktisk sies det at det er i overkant av 200 ulike faktorer som avgjør en sides rangering i SERP. SEO handler helt primært om å påvirke disse faktorene.

Søkeord og fraser er fundamentet i arbeid med organisk søk, og allerede når man setter opp et nettsted bør man vurdere hvilke søkeord målgruppen benytter. Søkeord og relevante fraser bør bakes inn i overskrifter, tekst, tagger og metadata. Her er spesielt overskrifter svært viktig, fordi det er dette som blir vist i søkeresultatene, men det er tilnærmet bare de første 65 tegnene som er av betydning. Derfor må man sørge for å plassere det viktigste først. Likeså er det viktig å inkludere relevante ord i sidens URL-er, fordi også disse blir vist i søkeresultater, og brukt for å vurdere rangering i søkemotorer (Visser m.fl 2018, 506). Slike optimaliserende tiltak som fokuserer på innholdet i eksiterende sider, refereres ofte til som On-page SEO.

Tiltak som fokuserer på aktiviteter utenfor nettstedet kalles Off-page SEO. En svært viktig faktor her er antall back-links en side har. Dette er da antall eksterne nettsteder som linker til ditt nettsted. Dette ser Google på som et tegn på godt og relevant innhold. Men som med mye annet, gjelder kvalitativt foran kvantitet på disse linkene. De bør være relevant og komme fra sider med høy autoritet. Eksempelvis vil nettbutikken theresem.no ha mer nytte av at Minmote.no linker til deres side, enn at jeg linker til dem.   

Andre faktorer å forholde seg til går mer på det tekniske aspektet ved SEO. Dette omhandler blant annet sikre forbindelser til nettstedet i form av en HTTPS-forbindelse, responsiv design (formatert for alle flater) og god innlastningstid på siden. Sist nevnte refereres tid som Page Speed, og er gjerne et resultat av bildekomprimering, strukturert data og CSS-optimalisering. Med andre ord kommer litt teknisk erfaring godt med her.

Søkemotormarkedsføring: Pay-Per-Click

Pay-per-click (PPC) kan ta form som betalt søk, hvor annonser blir vist i SERP når brukere søker etter spesifikke ord og fraser som annonsøren allerede har bydd på. Vi som brukere av Google, ser kun den vinnende parten i annonsen, og annonsøren blir kun belastet når annonsen blir klikket på av oss.

I kampen om hvilken aktør som får vist sin annonse i SERP, er det ikke kun budets størrelse som er avgjørende (Max CPC). Naturligvis kunne ikke Google da innfridd på sitt formål om levere den beste informasjonen til oss. Annonsens kvalitet er også avgjørende, her Google gir annonser en kvalitets-score mellom 0-10 som er med på å avgjøre annonsen Ad-rank.  

Ad-rank =
Max cpc* kvalitetsscooren  

I prinsippet betyr dette at en annonsør A, kan by høyere enn en annonsør B (en høyere CPC). Men om annonsør A har en kvalitets-score lik 3, og annonsør B har en kvalitets-score lik 8, vil annonsør B få sin annonse høyest i SERP. Denne kvalitetsrangeringen blir blant annet avgjort basert på en forventet Clickthrough rate (CTR), som er gjennomsnittet av klikk på annonsen uttrykt i prosent av antall visninger av den. CTRen er en viktig indikator, fordi den forteller mye om annonsens relevans (Visser m.fl 2018, 283).  

Hvilke nøkkelord skal man jakte på? 

Nøkkelord og fraser utgjør kjernen i både betalt og organisk søk, og som vi ser er deres relevans avgjørende både i SEO og SEM (PPC). Så hvordan finner man relevante nøkkelord? Langt på vei handler det om å by og optimalisere på spesifikke nøkkelord som er relevante mot produktet eller tjenesten du tilbyr.   

Nøkkelords analyse, blir svært viktig slik at man kan
optimaliser og by på de mest relevante og «viktige» søkeordene for din
målgruppe. Visser m.fl (2018) presenterer en analyse med følgende steg:  

Steg 1: ha en brainstorming

Samle en gruppe mennesker og skriv ned alle ord som på sett
og vis er relatert til hva dere tilbyr. Inkluder gjerne personer som ikke er i direkte
tilknytning til virksomheten deres.   

Steg 2: Utvid listen 

Det er en rekke måter man kan legge til flere ord på listen man har generert fra steg 1. Noen tips er å tenke over synonymer og bøyninger, snakke direkte med kunder og analysere innholdet til konkurrenter.   

Husk at brukere av søkemotorer er ute etter å finne den riktige informasjon for å løse et problem. Sett deg selv i deres posisjon, og prøv å vær løsningen for dem. Mulig denne videoen fra Clayton Christensen, som presenterer rammeverket «Jobs to be done», kan være behjelpelig i prosessen.   

Steg 3: Avgjør verdien av søkeordene      

Avgjør hvilke av ordende og frasene på listen som er av størst relevans, og fokuser på disse. Det finnes en rekke gratis verktøy å benytte for å vurdere søkeord, inklusiv Google Keyword Planner og Google trends.

I all hovedsak bør man vurdere tre forhold ved utvalget av nøkkelord:

  • Frekvens, hvor mange ganger blir ordet eller frasen søkt på? 
  • Konkurranse, hvor stor konkurranse er det rundt nøkkelordet?  
  • Relevans, hvor relevant er søkeordet?    
Ideelle søkeord: Frekvens, konkurranse og relevans

Man bør inkludere nøkkelord som mennesker ofte benytter seg av når de ønsker å finne produkter eller tjenester du selger, eller innhold som er relevant for dem. Det er selvsagt vanskelig å differensiere seg på «mainstream» søkeord som sko, bil, forsikring osv. Dette fungerer selvsagt for store og etablerte aktører, men er verre for mindre aktører med færre ressurser. Som figuren under viser til, har søkeord og fraser en Long-tail-kurve. Altså finnes det svært mange nøkkelord med lite konkurranse (et mindre søkevolum) der ute, mens det finnes et mindre antall ord med høy konkurranse (høyt søkevolum). Det ligger mange muligheter i disse long-tail-nøkkelordene for mindre aktører, som kan arbeides med parallelt som man jobber med mer «mainstream» søkeord.   

Organisk søk Vs. Betalt søk  

Som det fremkommer kan både SEO og PPC være effektive metoder for bli synelig i søkemotorer. Hver metode har sine fordeler og ulemper.  

Åpenbart kan SEO potensielt sett være kostnadseffektivt, og bringe mye trafikk inn på nettstedet. Likså stoler mennesker gjerne mer på de organiske treffene. Men å oppnå resultater med sin organiske optimalisering kan ta lang tid, og SEO krever mye arbeid. Samtidig ser vi også at de organiske plassene i SERP, stadig blir færre og tildelt mindre plass.

PPC leverer i prinsippet raske resultater, hvor det er enkelt og vurderere avkastningen på investeringen (ROI). Du står fritt til å designe annonsen, og det er mange måter å teste, måle og lære fra resultater du oppnår raskt. Du blir selvsagt belastet hver gang noen klikker på annonsen, uavhengig om dette fører til konverteringer, og når kampanjen du kjører er over – forsvinner trafikken.

Best of
Both worlds  

Jeg håper at du gjennom dette innlegget har blitt litt klokere på hvordan du kan bli synlig i verdens viktigste handlegate, Google, og at du har blitt motivert til å lære mer om søkemotorer, og hva de kan gjøre for deg.

Avslutningsvis er det hensiktsmessig å påpeke at en god kommunikasjonsmiks digitalt, både inkluderer SEO og PPC. Men det kan være lurt å begynne med PPC, og basert på hvilke nøkkelord som presterer bra betalt, kan du optimalisere på disse organisk.

Kilder:

Visser, Marjolein, Berend Sikkenga og Mike Berry. 2018. Digital Marketing Fundamentals. Noordhoff Uitgeverss.

Google fundamentals of digital marketing: https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing