Martin Svensen februar 20, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Automatisering eller, som mange kaller det, mekanisering, er teknikken for å få systemer til å fungere mer eller mindre uten hjelp av menneskelig medvirkning. Robotisering og digitalisering muliggjør denne utviklingen. Robotisering er en brukervennlig automatisering som hele tiden blir smartere og smartere, mens digitalisering handler om å fornye, forenkle og forbedre arbeid og produkter ved hjelp av teknologi. Digitalisering er også en betegnelse 

for overgangen av analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer til mer elektroniske og digitale løsninger. 

../../../../Pictures/Bilder-bibliotek.photoslibrary/Masters/2019/02/07/20190207-151546/pexels-photo-219701.jpeg
https://images.pexels.com/photos/219701/pexels-photo-219701.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500

Automatisering kan bli benyttet på alle områder der man ønsker å erstatte menneskelig arbeidskraft med systemer som kan gjøre jobben uten hjelp av mennesker, som for eksempel i industri, transport, handel, helsevesen og i hjemmene. Derfor er det en god del systemer som kan automatiseres, med følge av dette kan det være mange som mister sine jobber. 

Det positive for oss som arbeidstakere er at hverdagen vår vil bli enklere med hjelp av robotisering, de store tunge arbeidsoppgavene som man måtte gjøre før blir nå gjort av roboter sånn at arbeidet blir mer effektivt. Robotiseringen har også ført til mindre 

arbeidsbelastning som gir resultater på sykemeldingene, dette er også positivt for bedriftene. Automatisering har også gitt arbeidstakere en mer fleksibel arbeidshverdag, når vi tenker på at man kan jobbe hjemmefra og at man kan komme og gå når man vil. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle jobber, men man ser det mer og mer at arbeidsdagene blir mer og mer fleksible på grunn av teknologien. 

Det som blir snakket mest om når vi nevner automatisering er selvfølgelig om vi beholder jobbene våre. Det er helt klart at roboter og selvstyrte systemer kommer til å ta over mange av våre jobber i fremtiden på grunn av teknologien som bare raser av gårde.

Dette vil jo selvfølgelig bety at vi som arbeidstakere vil trenge høyere og høyere utdanninger i fremtiden, nettopp fordi arbeidsplassene våre blir erstattet av teknologi og kanskje de eneste jobbene som blir igjen til slutt vil være å reparere og forbedre den teknologien som allerede har erstattet oss. Det vil heller ikke være uendelige arbeidsplasser, noe som også vil øke konkurransen i arbeidsmarkedet. Det er ikke rart at mange er urolig for hva fremtiden bringer.

Kilde henvisning:

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Robotene-kommer- 8131311.html 

Rolf Petter Adam, Haakon Gran, Svein Olav Hansen og Knut Sogner(markedsøkonomiens utvikling)