Sindre Borseth January 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchain ble introdusert sammen med Bitcoin i 2009
av Satoshi Nakamoto etter at man under finanskrisen i 2008 så at bankene hadde
misligholdt ansvaret sitt for kundenes penger. Satoshi Nakamoto ville med dette
skape en digital desentralisert valuta, hvor bankene ikke var involvert.

Desentralisert

Hvis person A skal sende penger til person B går
transaksjonen gjennom en tredjepart/ bank. Person A og person B må derfor sette
sin lit til at banken utøver denne transaksjonen. Skal transaksjonen over
landegrensene kan denne prosessen være tidkrevende, og man må betale et gebyr
for å få utført transaksjonen.

Det Satoshi Nakamoto vil oppnå er at person A kan sende
pengene direkte til person B, uten at transaksjonen går gjennom banken. Denne
prosessen vil være 100 ganger så rask og koste mye mindre. Derfor ble den digitale,
desentraliserte valutaen Bitcoin oppfunnet.

Hva
er Blockchain?

Blockchain fungerer på alt som er digitalisert, og kan
brukes på mer enn bare digital valuta. For eksempel kan din sykehusjournal lagres
i blokkjeden, så den enkelt kan tas frem hvor enn du befinner deg. Et økende
antall bedrifter jobber med å utforske blokkjede-teknologien.

I prinsippet er blokkjede et nettverk av datamaskiner som
sitter på en kopi av en felles transaksjonsloggbok. Transaksjonene er transparente,
men ingen kan endre eller slette dataene som ligger inn. Dette er fordi hver
blokk i kjeden har et tidsstempel og en kode (også kalt hash-verdi). En blokk henviser
til koden på den forrige blokken, så skulle du forsøke å endre din kode, vil blokken
etter deg i kjeden registrere dette som en feil.

Det finnes i dag tre forskjellige typer blokkjeder:

Offentlige blokkjeder

Offentlige blokkjeder er helt desentralisert. Denne
tillater alle i hele verden å lese og skrive dataene som er lagret på
blokkjeden. Bitcoin er en del av den offentlige blokkjeden.

Private blokkjeder

Ønsker man ikke full offentlighet kan man ta del i en
privat blokkjede. Her blir all data kontrollert av en organisasjon.

Konsortium blokkjeder

Konsortium blokkjeder en en hybrid mellom offentlige og private blokkjeder.

Kilder:

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://www.dn.no/marked/bitcoin/kryptovaluta/etherum/laveste-bitcoinpris-pa-over-et-halvt-ar-nivaet-vi-ligger-pa-na-fremstar-som-ganske-fornuftig/2-1-712120

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html